Hyppää pääsisältöön

Potilasturvallisuus ja laadunhallinta

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän ennalta ehkäistävää haittaa. Laadunhallintasuunnitelman tavoitteena on tukea laadun ja potilasturvallisuuden systemaattista ja jatkuvaa kehittämistä.

Laadunhallinta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP:n) laadunhallintasuunnitelman tavoitteena on tukea laadun ja potilasturvallisuuden systemaattista ja jatkuvaa kehittämistä. Suunnitelma perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, organisaation strategiaan, toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan systemaattiseen arviointiin ja parantamiseen.

Terveydenhuollon laatu jaotellaan usein kuuteen eri osa-alueeseen. Laadukkaan hoidon tulisi olla vaikuttavaa, tehokasta, turvallista, potilaskeskeistä, oikea-aikaista ja tasa-arvoista (Institute of Medicine, IOM, Committee on Quality of Healthcare in America 2001).

VSSHP:ssä on käynnistynyt vuonna 2021 merkittävä strategiauudistus, joka ohjaa myös laadunhallintasuunnitelmaamme. Strategian neljä painopistealuetta liittyvät kaikki läheisesti myös laadunhallintasuunnitelmaan:

 1. Asiakaskokemus: Tavoitteena Suomen paras asiakaskokemus
 2. Henkilöstökokemus: Tavoitteena Suomen arvostetuin työpaikka
 3. Kuntayhteistyö: Tavoitteena laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut
 4. Jatkuva parantaminen ja uudistuminen: Tavoitteena Pohjoismaiden paras yliopistosairaala.

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon, oikeaan aikaan ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän ennalta ehkäistävää haittaa. Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja se kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden ja laiteturvallisuuden. 

Sairaalassamme työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka vastuulla on turvata sinulle hyvä ja turvallinen hoito. Hoito suunnitellaan yhteistyössä kanssasi. Hoitomuodot perustuvat tutkittuun tietoon.

Varmista potilasturvallisuutta

 1. Riittävät tiedot: Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia.
 2. Henkilöllisyyden varmistaminen: Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi esimerkiksi ennen hoidon aloittamista, tutkimusta, näytteiden ottoa tai lääkkeiden antoa.
 3. Muistiinpanot: Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.
 4. Kysy rohkeasti: Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Varmista ymmärsitkö asiat oikein.
 5. Lääkitys: Pidä ajantasainen lääkelista aina mukanasi, pyydä ajantasainen lääkelista mukaasi kotiutuessasi sairaalasta. Noudata annettuja lääkitysohjeita.
 6. Ohjeiden noudattaminen: Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.
 7. Osallistuminen: Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.
 8. Oireet: Kerro, jos sinulla kipuja tai muita oireita sairauteesi liittyen.
 9. Omaisen tai läheisen läsnäolo: Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.
 10. Jos jokin mietityttää: Jos jokin asia mietityttää, ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.

Potilasturvallisuustietoa