Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Hoitotyön strateginen toimintaohjelma

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelee noin 12 800 hoitotyön ammattihenkilöä. Hoitotyötä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistasolla eri toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, osastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.

Hoittyön toimintamallin kaaviokuva.

Toimintaohjelma linjaa hoitotyön käytäntöjen kehittämistä, johtamista, opetusta/koulutusta ja tutkimusta eri toimintaympäristöissä. Lisäksi työyksiköissä laaditaan konkreettiset hoitotyön toimeenpanon suunnitelmat yhteisen hoitotyön toimintaohjelman pohjalta. Toimintaohjelma on laadittu Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajien verkoston kanssa tavoitteena saavuttaa vetovoimaiselle hoitotyön toimintaympäristölle ominaisia tunnusmerkkejä – erinomaiset potilashoidon tulokset sekä henkilöstön työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus.

Tehtävänämme on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteeseen pyrimme kehittämällä korkealaatuisia hoitotyön menetelmiä ja edistämällä sosiaali- ja terveystieteen tutkimukseen perustuvaa hoitotyötä ja opetusta. Visionamme on toimia alueellisesti vetovoimaisena edelläkävijänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimivana asiantuntijaverkostona.