Hyppää pääsisältöön

Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikön organisaatio ja toiminta

Tyksin Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikkö toteuttaa, koordinoi ja kehittää monialaisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen neuromodulaatiotoimintaa ja tieteellistä tutkimustyötä usealla eri erikoissairaanhoidon osa-alueella.

Neuromodulaatiohoitojen valikoima on Suomen laajin ja jakaantuu edistyksellisten neuromodulaatiomenetelmien kautta psykiatristen sairauksien ja neurologisten sairauksien, kuten neuropaattisen kivun ja kipuoireyhtymien, epilepsian, liikehäiriöiden ja tinnituksen hoitoon. Keväällä 2022 käyttöön otettu Neuro-HIFU-laite (High Intensity Focused Ultrasound) on Suomen ensimmäinen. Se voi tarjota mahdollisuuksia myös sentraalisten liikehäiriöiden hoitoon tutkimustyöhön.

Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikön verkostomainen yhteistoiminta perustuu moniammatilliseen malliin, jossa potilaan hoitoa toteutetaan yhteistyössä eri alojen ja toimialueiden asiantuntijoiden avulla. Verkostomallissa jokainen Huippuosaamisyksikköön kuuluva yksikkö vastaa omasta toiminnastaan ja potilaiden hoidosta omissa tiloissaan omalla budjetillaan. Henkilöstöön kuuluu huippuosaajia: erikoislääkäreitä, sairaanhoitajia, laboratoriohoitajia, sairaalafyysikoita sekä tutkijoita väitöskirjan tekijöistä professoreihin. Toiminnan keskeisenä osana ovat säännöllisesti potilastapauksia käsittelevät yhteistyöryhmät, kuten erikoisalojen asiantuntijoiden muodostama kuukausittain kokoontuva Neuromodulaatiohoidon työryhmä.

Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikköön kuuluvat yksiköt

Strategia

Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikkö on useasta eri erikoisalasta sekä toimi- ja vastuualueesta koostuva verkosto, jonka yhteistoiminta aloitettiin vuonna 2015. Yksikkö sai huippuyksikköstatuksen vuonna 2018 ja sen strategia on laadittu pohjautuen VSSHP:n Huippuosaamisstrategiaan. Huippuosaamisyksikön perustana on neuromodulaatiotutkimusta edistävä aktiivinen tutkimusyhteistyö, henkilöstön monipuolinen ja korkeatasoinen osaaminen sekä pitkäjänteinen kehityshalu ja innovatiivisuus toimintaympäristön parantamisessa, näyttöön perustuvien hoitomenetelmien valinnassa ja laiteinvestointien suunnittelussa.

Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikön tavoitteena on olla Suomen paras neuromodulaatiohoitojen osaamisyksikkö ja kansainvälisesti tunnustettu tutkimus- ja oppimiskeskus. Huippuosaamisyksikkö on kansainvälistä huippua neuromodulaatiohoitojen hyötyjen arvioinnissa, käytettävissä olevien hoitovaihtoehtojen käytössä, hoitojen teknisessä toteutuksessa sekä hoitovasteiden ennustamisessa ja seurannassa.

Arvot

  • huippuosaaminen
  • yksilöllisesti valittu ja vaikuttava potilashoito
  • korkea laatu
  • kansainvälisesti arvostettu tieteellinen tutkimus
  • tehokas monialainen verkostoyhteistyö