Hyppää pääsisältöön

Potilaskuljetuspalvelut

Tyks Akuutin Potilaskuljetuspalvelut koostuvat sekä Tyks kantasairaalan sairaala-alueella tapahtuvista sisäisistä potilaskuljetuksista että hoitolaitosten välisistä potilaskuljetuksista Varsinais-Suomessa sekä muualle Suomeen.

Potilaskuljettajien tehtävä on kuljettaa potilaat oikea-aikaisesti ja turvallisesti oikeaan paikkaan. Potilaskuljettajat saavat tarvittavat tiedot potilaisiin ja kuljetuksiin liittyen ajojärjestelijöiltä tai omiin kannettaviin päätelaitteisiinsa.

Ulkoiset potilaskuljetuspalvelut

Ulkoisissa potilaskuljetuspalveluissa kuljetetaan Varsinais-Suomen alueen potilaita hoitolaitosten välillä jatkohoitoon sekä erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Suurin osa kuljetuksista tapahtuu Varsinais-Suomen alueen sisäpuolella, mutta potilaita kuljetetaan myös muille alueille.

Vuosittain hoitolaitosten välisissä kiireettömissä potilaskuljetuksissa kuljetamme noin 16 000 potilasta. Kuljetukset tehdää ambulansseilla noin 34 %, takseilla noin 65 % ja lentokuljetuksilla noin 1 %. Lentäen kuljetetaan yleensä Ahvenanmaalle siirtyvä potilas tai muun maan asukas, joka siirtyy oman maansa terveydenhuollon piiriin.

Satakunta ja Vaasan alueet kuuluvat Tyks-erva alueeseen, joihin kuljetuksia suuntautuu runsaasti. Oman alueemme ja Tyks-erva alueen lisäksi kuljetamme potilaita muualle Suomeen ja toisinaan lentokuljetuksina Maarianhaminaan, muihin pohjoismaihin sekä Eurooppaan. Näin ollen maanteitse tapahtuvat kuljetuksemme voivatkin kestää aina viidestä minuutista koko päivänkin kestäviin kuljetuksiin.

Varsinais-Suomen alueella Tyks Akuutin hoitolaitossiirtoihin tarkoitettuja omia ja ostopalveluna hankittuja ambulansseja ajossa arkipäivisin noin kymmenen. Taksikuljetukset suoritetaan ostopalveluna. Tyks Akuutin hoitolaitossiirtoja koordinoivat ajojärjestelijät välittävät arkisin tehtävät ambulansseille ja takseille.

Sisäiset potilaskuljetuspalvelut

Tyks kantasairaalan sairaala-alueella suoritamme vuosittain noin 100 000 sisäistä kuljetusta. Sisäiset potilaskuljettajat kuljettavat potilaita kantasairaalassa rakennusten sisällä sekä eri sairaalarakennusten A-, U-, T- ja Majakkasairaalan välillä muun muassa päivystysten, eri osastojen, poliklinikoiden, kuvantamispalveluiden, tutkimusyksiköiden ynnä muiden kesken ympäri vuorokauden.

Meillä on käytössämme kuusi trukki-lavettiyhdistelmää, joilla kuljetamme potilaita tunneleissa A-, U-, T- ja Majakkasairaaloiden väillä. Välimatkat ovat pitkiä myös sairaaloiden sisällä ja käytössämme on yksi sairaalavuoteiden kuljetin, jolla pystymme kuljettamaan potilaita yksiköistä toiseen.

Sisäisiä potilaskuljetuksia koordinoivat ajojärjestelijät käsittelevät Safir Transpoint ohjelmiston kautta tulleita kuljetustilauksia, seuraavat kuljetustilannetta sekä välittävät kuljetustiedot kuljettajien kannettaviin laitteisiin.