Hyppää pääsisältöön

Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntijoillamme on kokemusta siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kokemusasiantuntijat

Varsinais-Suomessa toimii koulutettuja kokemusasiantuntijoita. He ovat käyneet sairaanhoitopiirin järjestämän 8 kk koulutuksen. 

Kokemusasiantuntijoilla on

  • kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa
  • halu kehittää palveluita tai auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta.

Tyksin kokemusasiantuntijat palvelevat kaikilla sairaanhoitopiirin toimialueilla. Heillä on valmiudet toimia esim.

  • ryhmänohjaajina
  • työntekijän työparina (ei terveydenhuollon ammattilaisena)
  • kokemuskouluttajana seminaareissa
  • palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
  • vertaistukihenkilönä

Kokemusasiantuntijoiden käytöstä/vierailuista saatu palaute on meille tärkeää. 
Anna palautetta toiminnasta.

Kokemusasiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus ja toiminta on maksutonta kaikille Tyksin asiakkaille. Kokemusasiantuntijan voi tilata käyttöön ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön minna.johanna.pohjola@tyks.fi. Jokaisella kokemusasiantuntijalla on lupa työskennellä ilman palvelusuhdetta. He saavat kertaluonteisen palkkion tehdystä työtunnista sekä matkakorvauksen.

Yhteyshenkilö:
suunnittelija Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi