Hyppää pääsisältöön

Tietoa immunologiakeskuksesta

Immunologia on ihmisen puolustusjärjestelmää tutkiva lääketieteen ala. ​Immunologiakeskus on Tyksin erikoisalojen, lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun Biotiedekeskuksen yhteinen organisaatio.

Immunologiakeskus on perustettu edistämään turkulaista immunologista perustutkimusta, immunologista kliinistä tutkimusta ja niiden välistä yhteistyötä. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa huippuosaamisyksikköä johtaa dosentti, harvinaissairauksien yksikön ylilääkäri Johanna Lempainen.

Immunologiakeskuksessa tehdään perus- ja kliinistä  tutkimusta muun muassa neuroimmunologiassa, reumatologiassa, ihotaudeissa, allergologiassa, gastroenterologiassa, infektiotaudeissa sekä  lastentautien ja syöpätautien alalla. 

Keskus tarjoaa uusinta tutkimusteknologiaa, jossa on otettu huomioon immunologisen tutkimuksen erityistarpeet. Niitä luovat muun muassa tarve nähdä, miten ihmisen puolustusjärjestelmä toimii solu- ja molekyylitasolla. Keskus on aktiivinen myös yritysten suuntaan, joille tarjotaan immunologista asiantuntemusta ja tutkimusalustoja. Yhteistyötä eritoten lääkealan, biotieteiden- ja diagnostiikkayritysten kanssa halutaan syventää entisestään.

Immunologiakeskus ei rajoitu vain kansalliseen yhteistyöhön, vaan sen tähtäimessä on alan kansainvälinen toimintakenttä.

Tarve immunologian osaajille kasvaa koko ajan

Suomi tarvitsee uuden sukupolven immunologeja ja lääkäreitä, jotka tuntevat oman alansa edistyneimmät immunologiset hoitomahdollisuudet. Immunologiakeskus aikoo vastata tähän huutoon.

Keskus kouluttaa uuden sukupolven immunologeja. Tarve alan osaamiselle kasva koko ajan, sillä immunologian merkitys on viime vuosina kasvanut lähes kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Useat tulehdustaudit ovat vaikeahoitoisia, eteneviä ja potilaiden toimintakykyä heikentäviä. Niistä aiheutuu paljon terveydenhuollon kuluja, mutta myös epäsuoria kustannuksia yhteiskunnalle työkyvyttömyyden ja alentuneen toimintakyvyn takia.

Konkreettinen esimerkki Immunologiakeskuksen toimintatavoista on asiantuntijatyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee kliinikoiden johdolla vaikeita immunologisia potilastapauksia. Työryhmässä yhdistyy sairaalalääkäreiden ja tutkijoiden laaja immunologinen osaaminen, joka hyödyttää suoraan potilastyötä tekeviä ja viime kädessä luonnollisesti potilaita.

​Immunologiakeskus liittyy vahvasti myös InFLAMES-lippulaivaan, joka on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.