Hyppää pääsisältöön

Uni- ja hengityskeskuksen toiminta

Uni- ja hengityskeskuksen toiminta perustuu kansainvälisen mallin mukaiseen tapaan järjestää uni- ja vireystilahäiriöiden ja hengitysvajauksen diagnostiikkaa ja hoitoa.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto perustivat verkostomaisesti toimivan osaamiskeskuksen vuoden 2018 alussa.

Keskuksen tehtävänä on tuottaa oikea-aikaista, näyttöön perustuvaa hoitoa oman alueensa potilaille. Lisäksi se tarjoaa valtakunnallisesti unilääketieteeseen ja hengitysvajaukseen liittyviä konsultaatiopalveluja ja koulutusta sekä harjoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.

Keskuksessa toimii usean erikoisalan lääkäreitä, joilla on eurooppalainen, pohjoismainen tai Suomen Lääkäriliiton myöntämä unilääketieteen erityispätevyys.

Uni- ja hengityskeskuksessa voi suorittaa unilääketieteen erityispätevyyteen vaadittavaa palvelua.

Keskuksen tavoitteina on koordinoida ja kehittää

  • hengitysvajausta tai uni- ja vireystilahäiriöitä sairastavien potilaiden hoitoa valtakunnallisesti
  • hoitoketjujen sujuvuutta
  • hoidon laadun mittareita
  • eri ammattiryhmien osaamisvaatimuksia
  • eri ammattiryhmien opetusta ja koulutusta laaja-alaisella yhteistyöllä
  • alan tutkimusta ja tiedon siirtymistä nopeasti ja tehokkaasti potilastyöhön.

Tyksin tuottama hengitysvajauksen ja uniapnean diagnostiikka ja hoito on kansainvälisesti auditoitu vuonna 2015. Lausunnon mukaan toiminta on korkeaa kansainvälistä tasoa. Myös Tyksin kliinisen neurofysiologian tutkimusten laatu on akkreditoitu.

Pohjoismaissa on suunnitteilla unihäiriöihin erikoistuneiden keskusten akkreditointi, jonka etenemistä Tyks seuraa aktiivisesti.

Hoitoja useilla erikoisaloilla

Tutustu moniammatilliseen toimintaan

Alla olevien videoiden kautta pääset kurkistamaan, millaista moniammatillista toimintaa Tyks Uni- ja hengityskeskus pitää muun muassa sisällään. Eri erikoisalojen asiantuntijat kertovat työstään osana huippuyksikön toimintaa.

Organisoituminen

Uni- ja hengityskeskuksella on osa-aikainen (20 %) koordinoiva johtaja ja koordinoiva osastonhoitaja. Keskuksen toimintaa johtavat ohjausryhmä ja kliininen johtoryhmä.