Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Tiede, tutkimus ja laatu Tyks Ortossa

Kliiniset tutkimukset

Tyks Ortossa on käynnissä useita kliinisiä satunnaistettuja tutkimuksia, joissa tarkastellaan käytössä olevien hoitomuotojen vaikuttavuutta. Saatujen tutkimustulosten pohjalta muokkaamme myös hoitokäytäntöjä. Esimerkkinä voidaan mainita Tyks Orto-johtoisen satunnaistetun monikeskustutkimuksen tulokset koskien polven osa- ja kokotekonivelleikkausten tuloksia. Molemmilla hoitomenetelmillä saavutettiin erinomainen potilastyytyväisyys. Osatekonivelleikkauksesta potilaat toipuivat keskimäärin hieman nopeammin, mutta potilastyytyväisyys oli lopulta varsin sama. Tutkimuksemme perusteella molempia menetelmiä voi turvallisesti käyttää.

Laaturekisteritutkimus

Tyks Orton laaturekisterit

Kaikilta Tyks Orton potilailta kerätään systemaattisesti potilaan itsensä raportoimia tyytyväisyyspisteitä (patient reported outcome measure, PROM). Potilas itse täyttää tiedot voinnistaan ja toimintakyvystään ennen ja jälkeen hoidon. Esimerkiksi lonkan, polven ja olkapään tekonivelleikkausten jälkeen potilaan kokema tyytyväisyys niveleensä - ja samalla elämänlaatu - paranee merkittävästi. Myös selän luudutusleikkauksen jälkeen potilastyytyväisyys on korkeaa tasoa. 

Suomen tekonivelrekisteri

Kansallisen tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmää on jo pidempään johdettu Tyks Ortosta käsin. Kansalliseen rekisteriin kirjataan tiedot koko Suomen osalta lonkan, polven, olkapään ja kyynärpään tekonivelleikkauksista. Tekonivelrekisteriin perustuvat tutkimustulokset ovat muuttaneet hoitokäytäntöjä kansallisesti ja kansainvälisesti. Esimerkiksi iäkkäämmillä lonkkapotilailla ei nykyään suositella käytettäväksi sementittömiä, luutumisen kautta kiinnittyviä implantteja kohonneen uusintaleikkausriskin vuoksi.

Pohjoismainen tekonivelrekisteri (Nordic Arthroplasty Register Association, NARA)

Tyks Orto-johtoisesti kansallinen lonkka-, polvi- ja olkaproteesidata on saatu yhdistettyä pohjoismaiseen tekonivelrekisteriin. NARA-rekisteriin perustuen on julkaistu useita kymmeniä tutkimusraportteja kansainvälisissä julkaisusarjoissa (National Library of Medicine).

Hoidon laatu

Meillä potilas saa sitä hoitoa, mitä tutkitusti tarvitsee, yhdeltä luukulta.

Teemme vuosittain noin 8 000 leikkausta ja käyntejä on noin 65 000. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on ollut n. 2.5 vuorokautta. Meillä on kokemusta myös kaikkein vaativimpien tapauksien hoidosta.

Seuraamme alan kehitystä ja olemme maamme kärjessä uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Tavoitteenamme on olla kansallinen johtaja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa, sekä konservatiivisen että operatiivisen hoidon osalta.