Hyppää pääsisältöön

Tiede ja tutkimus neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikössä

Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikön menetelmäkehitystä tukee aktiivinen tieteellinen tutkimustyö kaikkien toimintaan osallistuvien Tyksin ja Turun Yliopiston yksiköiden välillä.

Piirroskuva siitä, miten neuro-HIFU-hoito toimii.

Kuvassa Neurokeskuksen ja Radiologian toteuttama suurienerginen kohdistettu ultraäänihoito aivoissa (Kuva: Insightec Ltd).

Tieteellistä tutkimusyhteistyötä tukevat myös useat tutkimusryhmät sekä yhteistyöhankkeet mm. kansallisen Neurokeskuksen läntisen aluekeskuksen, Turku Brain and Mind Centerin (TBMC), sekä Helsingin Yliopiston, Husin, Taysin ja Karoliinisen instituutin kanssa. Näissä tutkimusprojekteissa hyödynnetään moderneja aivokuvantamis- (MRI, PET ja SPECT) ja aivostimulaatiomenetelmiä (syväaivostimulaatio (DBS), transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) ja transkraniaalinen heikko tasavirtastimulaatio (tDCS)) sekä neurofysiologista ja geneettistä tutkimusta.

Tutkimusstrategia perustuu geneettisten, neurofysiologisten, neuroanatomisten ja psykiatristen patofysiologisten mekanismien ja rinnakkaissairauksien, riskitekijöiden ja neuromodulaatiohoidon tehokkuutta ennustavien tekijöiden monitieteiseen tutkimukseen. Tieteellisen tutkimustyön aiheita ovat neuromodulaatiohoitojen vaikutusmekanismit ja vasteen ennustetekijät sekä kliiniset RCT-tutkimukset neuromodulaatiohoitojen tehokkuudesta neuropaattisessa kivussa, monimuotoisessa paikallisessa kipuoireyhtymässä (CRPS), vakavassa masennuksessa, epilepsiassa, tinnituksessa ja liikehäiriöissä (rTMS, tDCS, DBS ja sähköhoito (ECT)). Tieteellinen tutkimustyö pyrkii myös löytämään uusia hoitokohteita ja rTMS-protokollia hyödyntämällä toiminnallista aivojen kuvantamista (PET, fMRI, DTI traktografia).

Tulevaisuuden suunnitelmana on laajentaa tieteellistä tutkimustyötä Neuro-HIFU-menetelmän kliiniseen tutkimukseen mm. liikehäiriöiden ja vaikean neuropaattisen kivun hoidossa (Neuro-HIFU-laitteiston käyttöönotto tapahtui toukokuussa 2022).

Tutkimushankkeet ja yhteistyökumppanit