Hyppää pääsisältöön

Syöpäpotilaiden hoitoonpääsy Tyksissä

Tarvitset lääkärin lähetteen voidaksesi tulla erikoissairaanhoitoon sekä laboratorio-, kuvantamis- tai muuhun tutkimukseen.

Hoitajat auttavat potilasta kuvantamislaitteen äärellä.

Voit valita hoitopaikkasi yhdessä lähettävän lääkärin kanssa. Hakeudu sairastuessasi omaan terveyskeskukseesi, työterveysasemallesi tai yksityislääkärille. Lääkäri kirjoittaa sinulle lähetteen sairaalaan tutkimuksiin tai hoitoon, jos sairauden hoito sitä edellyttää.

Syövän hoito aloitetaan aina kiireellisesti, joten sairaalaan tullut lähete käsitellään viivytyksettä. Suositusten mukaan ensimmäinen hoito tulisi aloittaa viimeistään neljän–kuuden viikon kuluttua lähetteen kirjoittamisesta ja kiireellisiksi arvioiduissa tapauksissa nopeamminkin.

Hoitoonpääsyajat Läntisessä Syöpäkeskuksessa

Syöpäkeskus valvoo syövän hoidon toteutumista seuraamalla aikaa, joka kuluu potilaan lähetteen saapumisesta ensimmäiseen hoitokontaktiin (lääkärissä käynti, hoitopuhelu tai hoitokokous) sekä kokonaishoitoonpääsyaikaa lähetteen saapumisesta tai hoitopäätöksestä ensimmäisen hoidon alkamiseen.

Hoitoonpääsyaika kuvataan vuosineljänneksen jaksoissa keskimääräisenä aikana. Kiireellistä tai päivystyshoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät hoitoon tarvittaessa samana päivänä. Esitetyt ajat eivät kuvaa heidän odotusaikojaan. Potilaille voi tulla myös muita käyntejä kuten kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia, joihin pääsyä ei tässä kuvata.

Luettelo syövistä, joissa hoitoonpääsyaika kuvattu: