Hyppää pääsisältöön

Mitä kaikkea teemme

Infektiot ja Mikrobikeskus -huippuosaamisyksikön toimintaan kuuluu muun muassa laboratorio- ja turvalaboratoriotoimintaa, varautumista sekä tieteellistä tutkimusta.

Laboratoriotoiminta

Tyks Laboratorioiden ja Turun yliopiston vuosikymmenten tiiviin yhteistyön kautta Infektiot ja Mikrobikeskus on muodostunut kansallisesti merkittäväksi diagnostiikan keskukseksi. Vuosittain tehtyjen testien lukumäärä oli ennen koronatestauksen aloittamista yli 400 000 ja koronatestauksen myötä jopa 700 000 testiä vuodessa. 

Huippuosaamisemme näkyy erityisen hyvin koronavirusdiagnostiikassa, jossa omavalmistustestimme (in-house -testi) oli valmiina jo ennen kuin epidemia saapui Suomeen. Tyks Laboratoriot oli HUSlabin ja THL:n valtakunnallisen laboratorion lisäksi ainoa Suomessa, joka tunnisti koronavirukset heti pandemian alkuvaiheessa.

Laboratorion koko tuotevalikoima sisältää lähes 400 kliinisen mikrobiologian alan tutkimusta ja on täyden palvelun kliinisen mikrobiologian laboratorio. Turvalaboratoriossamme voidaan analysoida helposti leviäviä ja vaarallisia mikrobeja, mm. elävää koronavirusta.

Potilaiden mikrobiston diagnostiikkaa tekeviä kliinisiä laboratorioita on maailmassa meidän lisäksemme vain muutamia.

Turvalaboratoriotoiminta

Mikrobien aiheuttamiin epidemioihin ja pandemioihin varautuminen on avainasemassa, jotta voimme tuottaa nopeasti diagnostisia menetelmiä epidemioiden/pandemioiden ehkäisyyn. Yleensä pandemiauhan muodostavat mikrobit luokitellaan alkuvaiheessa korkean turvatason laboratoriotiloja vaativiksi taudinaiheuttajiksi. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun yliopisto perustivat vuonna 2018 BSL3-turvatason laboratorion (Bio Safety Level 3), jossa yhdistyy diagnostiikka ja tutkimus mahdollistaen varautumisen ja reagoinnin uhkaaviin mikrobeihin, mm. nopean vastaamisen Covid-19 pandemian vaatimiin toimenpiteisiin.

Käyttöönotetut toimintamallit ovat sovellettavissa mihin tahansa uhkaavaan taudinaiheuttajaan, edistäen merkittävästi diagnostista valmiutta ja rokoteohjelmien toteuttamista. Turvalaboratorio on tärkeä kansallisen valmiustoiminnan ja varautumisen kannalta.

Sairaalassamme on laajat mahdollisuudet nopean diagnostiikan kehittämisen periaatteessa mitä tahansa uutta taudinaiheuttajaa kohtaan.

Kliininen hoito ja klinikat

Tyksin Lasten ja nuorten klinikka on alueen ainoa lasten ja nuorten infektiosairauksien osastohoitoa tarjoava yksikkö. Klinikalla hoidetaan alueen vaikeimmat lasten infektiosairaudet. Tyksin lasten ja nuorten vuodeosastolla toteutetaan vuosittain noin 1000 infektiosairauksien sairaalahoitojaksoa, minkä lisäksi infektiosairauksia hoidetaan myös lasten hematologian, neonatologian ja kirurgian vuodeosastoilla sekä lasten teho-osastolla. 

Klinikalla toimii lasten ja nuorten yhteispäivystys, jossa on vuosittain noin 20 000 käyntiä, joista yli puolet johtuu infektioista. Lasten infektioyksikkö hoitaa myös pitkäaikaisia infektiosairauksia tai immuunipuutoksia sairastavia lapsia ERVA-alueelta ja jonkin verran myös sen ulkopuolelta. Potilaiden diagnostiikka, hoito ja seuranta perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon ja usein myös omaan tutkimustyöhön.

Tyksin Infektiotautien osastolle on keskitetty aikuispotilaiden vakavien infektioiden diagnostiikka ja hoito. Infektiopotilaiden lisäksi hoidetaan myös potilaita, joiden perustautia ollaan parhaillaan selvittämässä. Infektiovastuualueen osaamiseen kuuluu myös immuunipuutospotilaiden tutkimus ja hoito. Myös immuunipuutostilojen osalta tutkimustiedon ja tutkimusmenetelmien kehitys on nopeaa.  

Poliklinikalla tavallisimmin tutkittavia ja hoidettavia potilasryhmiä ja infektiotauteja ovat:

  • HIV-positiiviset potilaat
  • Potilaat, joilla on pitkittynyt ja epäselvä kuumeilu
  • Borrelioosi
  • Immuunipuutospotilaat
  • Matkailijoiden ja maahanmuuttajien infektiot
  • Vaikeimpien sairaalahoitoon johtaneiden infektioiden jatkohoito ja seuranta
  • Vierasesineinfektiot.

Osasto on saanut Vuoden menestyjä -palkinnon vuosina 2003 SARS-epidemian ja 2021 COVID-pandemian menestyksekkäästä hoidosta. 

Myös kliinisen mikrobiologian osasto on saanut useita Vuoden menestyjä -palkintoja, viimeisimmän vuonna 2021 COVID-pandemian menestyksekkäästä hoidosta.

COVID-19-pandemian kahden vuoden aikana hyvinvointialueella on hoidettu noin 500 Covid-potilasta. COVIDin hoidossa olemme olleet edelläkävijöitä.

Tyks Ihotautien osastolla hoidetaan vaikeita ihosairauksia sairastavia potilaita ja haavapotilaita. Pitkäaikaista ihosairautta sairastava potilas voi tarvita vuodeosastohoitoa myös hoitoväsymystilanteessa.

Hoitojakso osastollamme on yleensä noin viikon pituinen. Jakson aikana pyritään tekemään diagnostiset toimenpiteet ja löytämään ihosairauteen sopiva hoito. Potilaiden itsehoidon ja heitä kotona avustavien henkilöiden ohjaukseen panostetaan. Työryhmäämme kuuluu sosiaalityöntekijä.

Infektiot ja Mikrobikeskuksen ammattilaiset konsultoivat aktiivisena infektiohoidon apuna, aikuisten infektiosairauksia hoidetaan monella eri osastolla.

Sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikkö

Koronavirus Sars-CoV-2 ja sen aiheuttama Covid-19-tauti ovat olleet paitsi globaali kriisi myös muistutus mikrobien ja niiden aiheuttamien infektiotautien merkityksestä. Muutokset voivat olla nopeita ja vaikutusten mittaluokka suuri sekä inhimillisesti, toiminnallisesti että taloudellisesti. 

Mikrobeja ja infektioita tulee jatkuvasti seurata, torjua ja hoitaa. Muuntuvia ja aiemmin tuntemattomia taudinaiheuttajamikrobeja vastaan pitää olla jatkuva valmius kehittää ja muokata olemassa olevaa diagnostiikkaa. 

Hoitoon liittyvät infektiot:

  • Esiintyvyys Suomessa noin 50 000 vuodessa
  • Myötävaikuttaa 1500–5000 kuolemantapaukseen vuodessa
  • Leikkausalueen infektiot yleisimpiä

Varautuminen

Tartuntatautien aiheuttamiin uhkiin varautuminen ja väestöön levinneen tartuntataudin torjunta ovat olleet aiemminkin ja saivat aivan uutta muotoa edelleen meneillään olevasta koronapandemiasta. Tyksin ja yliopiston läheinen yhteistyö ovat mahdollistaneet henkilöstön aktiivisen ja suhteellisen laajan koulutuksen myös vaarallisten mikrobien käsittelyyn ja infektiopotilaiden hoitoon.

Meillä on laajat mahdollisuudet nopean diagnostiikan kehittämiseen uusia taudinaiheuttajia kohtaan.

Koulutus ja viestintä

Vuosikymmenten aikana Turussa lääketieteellisen mikrobiologian, virologian, infektiotautien ja lasten infektiotautien aloilta on julkaistu satoja väitöskirjoja. Tällä hetkellä hakijayksikön tutkimusryhmissä on yli viisikymmentä rekisteröitynyttä väitöskirjatutkijaa.

Moniammatillinen toiminta

Mikrobikeskus pohjaa pitkäaikaiseen yhteistyöhön Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Tyksin mikrobiologian palvelutoiminnan sekä Tyksin potilaita hoitavien kliinisten yksiköiden kesken. Mikrobikeskus toimii yhteistyössä Biopankki Aurian ja Biotekniikan keskuksen kanssa.

Tieteellinen tutkimus

Huippuosaamisyksikössä tehtävä tutkimus parantaa infektiotautien nopeampaa diagnostiikkaa ja ajantasaista hoitoa, sekä torjuntatyön tehokkuutta ja siten edistää myös hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Osaaminen ja alan uusin tutkittu tieto liikkuu eurooppalaisissa verkostoissa ja tutkijavaihdoissa.

Infektiot ja Mikrobikeskuksen toiminta perustuu korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen.