Hyppää pääsisältöön

Kantasolusiirtoyksikön toiminta lukuina

Kantasolusiirrot vuonna 2021

Vuonna 2021 teimme yhteensä 102 kantasolusiirtoa.

Allogeeniset siirrot

Allogeenisessa kantasolujensiirrossa kantasolut kerätään toiselta ihmiseltä.

64

Autologiset siirrot

Autologisessa kantasolujensiirtohoidossa kantasolut kerätään potilaalta itseltään.

38

Siirrot yhteensä

102

Luovuttajien jakauma allogeenisissa siirroissa vuonna 2021

HLA-identtinen sisarluovuttaja

19 %

Haploidenttinen luovuttaja

Haploidenttinen luovuttaja tarkoittaa, että kantasolujen luovuttajana on lähisukulainen.

55 %

Rekisteriluovuttaja

26 %

Afereesit vuonna 2021

Afereesia autologista kantasolusiirtoa varten

54

Afereesia terveelle luovuttajalle

58

Afereesia terveelle luovuttajalle DLI-hoitoa varten

3

Afereesien (autologiset ja allogeeniset) määrä yhteensä

115