Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 16.4.2014 16.45

Aivovammatutkimuksen kunniapalkinto Tyksin tutkijoille (17.03.2014)

Avainsanat:

Julkaistu 17.3.2014

Tyksissä työskentelevien fysiatrian dosenttien Mikhail Saltychevin ja Katri Laimin sekä puheterapeutti Merja Eskolan ja neurologian dosentti Olli Tenovuon  aivovamman jälkeistä työhön paluuta käsittelevä katsausartikkeli saa arvostetun the Henry Stonnington Award -palkinnon. Palkinto myönnetään  vuoden parhaalle aivovammoja käsittelevälle katsausartikkelille. Tutkimuksessa korostettiin aivovammaa käsittelevien tutkimusten vertailtavuutta ja WHO:n ICF-toimintakykyluokituksen käyttöä tällaisissa vertailuissa.

Palkinto, jonka arvo on 1000 $, jaetaan 10. Aivovammojen maailmankongressissa San Franciscossa 19.−22.3.2014. Turkulaisten palkitussa systemaattisessa katsauksessa haluttiin selvittää, mitkä tekijät ennustaisivat ja edesauttaisivat aivovamman saaneiden henkilöiden työhön paluuta. Systemaattinen katsaus on tutkimustyyppi, jossa järjestelmällisesti analysoidaan tutkimusaiheeseen liittyvät aiemmat tutkimukset. Tällä lähestymistavalla voidaan muodostaa hyvä käsitys tutkittavan aiheen nykytilasta ja jatkossa suositeltavista lisätutkimuksen aiheista. Tässä tutkimuksessa analysoitiin 80 eri aivovammaa käsittelevää tutkimusta.

Kuntoutuksen kehittämisessä tarvitaan systemaattisesti tutkittua tietoa siitä, mikä on kuntoutujan kannalta hyvää kuntoutusta tai millaiset aivovammakuntoutujaan liittyvät tekijät ennustavat toipumista ja esimerkiksi työhön paluuta.

− Havaitsimme katsauksessamme, että aiheesta on vain hyvin niukasti laadukkaita ja järjestelmällisiä kaksoissokkoutettuja tutkimuksia. Eri tutkimukset eivät ole täysin yhteismitallisia ja niissä on tutkittu hieman eri asioita. Emme löytäneet näyttöä siitä, että työhön paluuta aivovamman jälkeen voitaisiin etukäteen ennustaa tai vahvistaa. Yllätyimme siitä, että tarkastelemissamme tutkimuksissa ei juurikaan käytetty WHO:n luomaa kansainvälistä toimintakykyä mittaavaa ICF-luokitusta, joka parantaisi  tutkimusten vertailtavuutta ja antaisi selkeämmän kuvan kuntoutujien edistymisestä. Olemme vahvasti sitä mieltä, että tulevissa tutkimuksissa on käytettävä standardoitua kieltä ja testistöä, joista paras näyttäisi olevan ICF, selvittää Mikhail Saltychev.

Artikkelin tekijöistä Mikhail Saltychev ja Katri Laimi ovat fysiatrian dosentteja ja työskentelevät Tyksissä Tules-toimialueella. Merja Eskola on puheterapeutti ja Olli Tenovuo neurologian dosentti, ja he työskentelevät Neuro-toimialueella.

The Henry Stonnington Award -palkinnon jakaa Brain Injury -lehti vuosittain aivovammojen maailmankongressin yhteydessä.