Hyppää pääsisältöön

Tietoa potilaille Uni- ja hengityskeskuksesta

Keskuksemme toiminnan myötä uni- ja hengitysvaikeuksista kärsivien potilaiden hoito ja hoitoon pääsy paranee. Keskuksen avulla koulutetaan henkilökuntaa ja luodaan uusia hoitoketjuja sekä tarvittaessa organisoidaan toimintaa paremmaksi. Hoidon laatu saadaan yhteneväiseksi asuinpaikasta riippumatta.

Potilaalla on aiempaa parempi mahdollisuus halutessaan osallistua myös tieteellisiin tutkimuksiin ja saada uusia hoitomuotoja käyttöönsä.

Tavoitteemme on avoimuus, mikä tarkoittaa pitemmällä aikavälillä hoitoonpääsyaikojen, potilastyytyväisyyden ja hoidon laadun toteutumisen kertomista nettisivuillamme. Potilas ja läheiset saavat nettisivujen kautta nykyistä paremmin tietoa siitä, mitä vaiheita diagnostiikkaan ja hoitoon yleensä kuuluu ja mitä on odotettavissa.

Hoitoon pääsy

Uni- ja hengityskeskukseen ei voi ottaa suoraan yhteyttä. Hoitoon pääsyä varten pyydämme ottamaan yhteyttä esimerkiksi omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Sieltä tehdään tarvittaessa lähete ensisijaisesti potilaan oman alueen kyseistä sairautta hoitavaan yksikköön.