Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 15.9.2017 16.45

Suolistosyövän hoitopolku yhtenäistää hoitoa

Avainsanat:

Mitä minulle tapahtuu? Miten syöpääni hoidetaan? Mitä voin itse tehdä? Näitä kysymyksiä potilas kysyy kun hänellä epäillään syöpää tai syöpä on jo todettu. Potilas selviää sairautensa kanssa sitä paremmin, mitä paremmin hän tietää miten hoidot etenevät ja keneen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee apua. Suolistosyövän hoitoprosessi on nyt mallinnettu yhdessä länsirannikon syöpää hoitavien ammattilaisten kesken. Prosessi on avattu potilaalle nettiin kuvattuna hoitopolkuna.

Syöpäpotilaan hoitoon osallistuu hoitoprosessin aikana usean erikoisalan ammattilaisia, Tyksin ja Turun ulkopuolella joskus jopa useammalta paikkakunnalta. Suolistosyöpien hoidosta on ensi kertaa sovittu yhdessä Tyksin/Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien suolistosyöpää hoitavien ammattilaisten kesken. Yhteisistä hoitolinjauksista sopiminen tuo tasalaatuisuutta hoitoon Tyks syöpäkeskuksen eli Tyksin erityisvastuualueella.

- Netissä avautuva suolistosyöpää sairastavan potilaan polku on lopputuotos kolmen sairaanhoitopiirin suolistosyövän ammattilaisten työstä. Asiantuntijat kävivät läpi potilaan hoitoprosessin ja sopivat yhtenäisistä toimintalinjoista syövän diagnostiikasta hoidon seurantaan. Suolistosyöpää sairastavien hoito yhtenäistyy kun hoitokokouksia voidaan pitää myös eri paikkakuntien välillä. Näin Tyksin syövän hoitoon liittyvä erityisasiantuntemus on käytettävissä koko Läntisen syöpäkeskuksen alueella, kertoo hoitopolkutyötä koordinoiva terveystieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen Tyks syöpäkeskuksesta.

Syövän tehokkaassa hoidossa moniammatillisilla hoitotiimeillä on tärkeä merkitys. Suolistosyövissä Tyksissä on jo yli kymmenen vuotta ollut käytössä moniammatillinen tiimi, joka vastaa syöpäpotilaan hoidon suunnittelusta. Hoitokokouksiin osallistuvat patologi, radiologi, gastrokirurgit eli vatsaelinkirurgit, syöpälääkäri säde- ja lääkehoidon puolelta sekä vastuuhoitajat vatsaelinkirurgialta ja syöpätaudeilta. Kansainvälinen syövänhoidon laatua arvioiva OECI (Organization of European Cancer Institutes), jonka jäsen Tyks syöpäkeskus on, pitää toimivien hoitotiimien olemassaoloa ja säännöllistä kokoontumista tärkeänä laatukriteerinä. Hoitotiimien on todettu pidentävän potilaan elinaikaa.

Uusia suolistosyöpiä todetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueella vuosittain lähes 600. Potilaiden keski-ikä on noin 70 vuotta. Suolistosyöpäpotilaiden ennuste on Suomessa parantunut.

- Ennusteen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat kokeneiden gastrokirurgien tekemä leikkaushoito, oikeiden potilaiden valinta liitännäissolunsalpaajahoitoihin sekä peräsuolisyövässä leikkausta edeltävään sädehoitoon. Moniammatillisessa tiimissä pohditaan jokaisen potilaan tarvitsemat lisähoidot. Osalla potilaista tauti todetaan vasta etäpesäkkeisenä, jolloin hoitosuunnitelmaa tehtäessä pohditaan, ovatko etäpesäkkeet mahdollisesti poistettavissa kirurgisesti vai onko hoito palliatiivista eli oireenmukaista, selvittää syöpätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri Raija Ristamäki.

Potilas tarvitsee sairastuessaan mahdollisimman paljon luotettavaa tietoa siitä mitä hänelle tulee tapahtumaan.

- Ammattilaiset puhuvat potilaan voimavaraistamisesta. Tieto vähentää potilaan ahdistusta ja parantaa elämänlaatua. Netissä esitettyyn hoitopolkuun on linkitetty ohjeita, nettisivuja ja muuta tietoa, tiivistää terveystieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen syöpäkeskuksesta.

 

Tietolaatikot:

Hoitopolku on potilaan polku

 • Väestön käyttöön laadittu kaavio sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • Kaavion laatikoista löytyy tietoa tukemaan potilaan syövänhoitoon liittyviä päätöksiä ja omahoitoa
 • Kertovat kuka tekee, missä ja milloin tietyn syöpätyypin ehkäisyssä, diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa
 • Tukevat potilaan voimavaraistumista tiedon avulla
 • "Tuki, hyvinvointi ja apuvälineet" -tietopaketissa on linkkejä mm. potilasjärjestöihin, tukemaan potilasta hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Tutustu suolistosyöpäpotilaan hoitopolkuun.

Suolistosyöpä

 • Kolmanneksi yleisin syöpämuoto Suomessa
 • Saa alkunsa paksusuolen tai peräsuolen sisäpinnan rauhasista. Yleisempiä oireita ovat muutokset suolentoiminnassa ja toisinaan ulosteen mukana voi olla verta.
 • Todetaan yleensä paksusuolen tähystyksessä, jonka yhteydessä epäilyttävästä muutoksesta otetaan koepala, jonka patologi tutkii.
 • Parantava hoito on leikkaus. Paksusuolen syövässä poistetaan suolenosa ja sen ympäristö. Peräsuolen syövän leikkaushoitoon liitetään usein ennen leikkausta annettava sädehoito. Peräsuolileikkauksen jälkeen tarvitaan usein myös suoliavanne joka on osassa tapauksista pysyvä.
 • Leikkaushoitoa voidaan täydentää solunsalpaajahoidolla.
 • Jos suolistosyöpä löytyy laajalle muihin elimiin levinneenä, on ensisijaisena hoitona lääkehoito. Pienellä osalla etäpesäkkeet kyetään kuitenkin poistamaan kirurgisesti joko ennen lääkehoitoa tai tehokkaan lääkehoidon jälkeen.
 • Hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen.

Mikä on Syöpäkeskus?

Syövän hoitoa ollaan Suomessa kehittämällä perustamalla valtakunnallinen syöpäkeskus FICAN (Comprehensive Cancer Center Finland). Syöpäkeskustoiminnalla pyritään takaamaan syövän tasavertainen hoito potilaan asuinpaikasta huolimatta. Keskus koordinoi syövän hoitoa, ammattilaisten koulutusta ja tieteellistä tutkimusta, jolle ajanmukainen syövän hoito rakentuu.

FICAN koostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, joista Läntinen syöpäkeskus käsittää entisen Tyksin erityisvastuualueen eli Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Läntisen syöpäkeskuksen koordinaatio on Tyksissä.