Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 28.7.2021 16.47

Tekoäly auttaa ymmärtämään tupakoinnin ja syövän yhteyttä

Avainsanat:

Tekoälyohjelma auttoi Tyksin syöpäklinikalla tutkijoita selvittämään tupakoinnin ja syöpäkuolleisuuden välistä yhteyttä. Tutkimustulokset paljastavat tupakoinnin jatkamisen haitallisuuden erityisesti keuhkon, pään ja kaulan sekä maha-suolikanavan syöpien diagnoosin jälkeen. Kannustaminen tupakoinnin lopettamiseen tulisi aina olla osa syöpäpotilaiden hoitoa.

 Tyksin syöpäklinikalla on valmistunut laaja miltei 30 000 potilaan poikittaistutkimus. Tutkimus vertaili tekoälyohjelman avulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2009–2018 hoidettujen syöpäpotilaiden sairauskertomuksia tietoon siitä, olivatko potilaat lisäksi tupakoijia. Tämä on kansainvälisesti ensimmäinen laaja tutkimus, joka käsittelee tupakoinnin haitallisuutta syöpäpotilaille.

Tekoäly tarkka apuväline laajojen aineistojen vertailussa

Tutkijat hyödynsivät aineiston analysoinnissa syväoppivaa tekoälyohjelmaa, joka osaa määritellä tupakoiko potilas ja missä vaiheessa hoitoa hän on lopettanut tupakoinnin. Tekoäly yhdisti tiedon potilaan tupakoinnista hänelle annettuun syöpädiagnoosiin sekä Tilastokeskuksen syöpäkuolleisuuden tilastoihin.

Tutkijat pystyivät laajan aineiston avulla osoittamaan, että tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin tupakoimattomien. 

– Kun tarkastelimme potilaiden tilannetta viiden vuoden kuluttua syöpädiagnoosista, tupakointia jatkaneista miehistä vain noin puolet oli elossa ja naisista 62 prosenttia. Tupakoimattomilla potilailla molemmissa ryhmissä elossa oli jopa 75 prosenttia potilaista, Tyks syöpäklinikan erikoislääkäri Eetu Heervä kertoo.  

Ero tupakoivien ja tupakoimattomien potilaiden välillä oli selvä lukuisissa eri syövissä. Heervä mainitsee tärkeimpinä keuhkon, pään ja kaulan alueen syövät sekä vatsan ja suoliston syövät. Lisäksi savuttomuus voi vaikuttaa sairauden kulkuun mm. rintasyövän sekä eturauhasen ja virtsateiden syövissä, leukemioissa ja ihomelanoomaan sairastuneilla potilailla.

– Tutkimuksemme osoittaa, että tekoälyyn pohjaavalla tekstianalytiikalla on mahdollista kerätä laajoja tietoja tupakoinnin vaikutuksista syöpäpotilaiden sairauden kehittymiseen, Heervä sanoo.

Kannustus savuttomuuteen osaksi syöpäpotilaiden kuntoutusta

Yksi tutkimuksen suurista löydöistä oli se, että potilaat, jotka lopettivat tupakoinnin saatuaan syöpädiagnoosin, elivät jopa 1,2 vuotta pidempään verrattuna niihin syöpäpotilaisiin, jotka jatkoivat polttamista sairaudestaan huolimatta.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa tupakointia. Tupakoinnin lopettamisesta syövän toteamisen jälkeen on tutkimuksemme mukaan hyötyä riippumatta sairauden levinneisyydestä, potilaan iästä tai toimintakyvystä, Heervä kertoo.

Hoitavan lääkärin kannustus savuttomuuteen onkin tutkimuksen valossa ratkaisevan tärkeää. Heervä näkee, että tuki tupakoinnin lopettamiseen tulisi aina kuulua syöpäpotilaan hoidon suunnitteluun.

Tyks syöpäklinikka on kehittänyt tekoälyohjelmaa yhteistyössä Auria tietopalvelun kanssa. Auria tietopalvelu toimii sairaanhoitopiirin yhteydessä ja tarjoaa sairaaloissamme tehtävää tutkimusta helpottavia tietoteknisiä palveluja ja tietoaineistoja.

Tutustu tarkemmin tutkimukseen.

Teksti: Talvikki Härmä