Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 7.4.2017 13.16

Tutkimushoitajapoolista apua lasten ja nuorten laiminlyötyyn lääketutkimukseen

Avainsanat:

Tyksin lasten ja nuorten klinikan

Tyksissä järjestetty lasten ja nuorten tutkimushoitajakoulutus parantaa lasten lääkkeiden tutkimusta, jota on kaikkialla maailmassa tehty riittämättömästi. 

Juhlapuhe ja kuulijat 

Yliopistosairaalassa huomisen hyvää hoitoa rakennetaan tieteellisellä tutkimuksella, johon osallistuvat useat ammattiryhmät. Tutkimushenkilökuntaan kuuluvat olennaisena osana tutkimushoitajat, joiden merkitys käytännön tutkimustoiminnan pyörittämisessä on usein ratkaiseva. Tyksin lastenklinikalla on koulutettu ensimmäinen hoitajaryhmä, joka muodostaa poolin, josta ammattitaitoisia hoitajia on kutsuttavissa mukaan, kun akuutti tarve ilmenee. Tähän saakka tutkimushoitajat ovat pätevöityneet työn mukana.

Lääketeollisuus ei ole ottanut lapsia riittävästi huomioon uusien lääkkeiden kehitystyössä. Lääkkeitä käytetään lapsilla kokemusperäisesti aikuisille tehtyjen tutkimusten pohjalta. Lasten lääkehoidossa käytetään myös lääkemuotoja, joita ei ole suunniteltu lasten tarpeisiin.

Tavoitteena lapsille sopivia lääkkeitä

Euroopan komissio julkaisi jo vuonna 2007 lastenlääkeasetuksen, jonka keskeinen tavoite on lisätä tutkittujen ja lapsille soveltuvien lääkkeiden saatavuutta. Asetuksen myötä kaikilla Euroopan markkinoille tulevilla uusilla lääkkeillä on oltava Euroopan lääkeviraston kanssa sovittu lastenlääkkeen kehitysohjelma, jollei tästä poikkeamiseen ole jotain perusteltua syytä.

– Lapsille annettavien lääkkeiden tehon ja turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää. Lääkkeiden käyttäytyminen ja vaikutukset voivat olla lapsilla erilaiset kuin aikuisilla. Lapsen elimistö metaboloi eli käsittelee lääkeaineita eri tavoin kuin aikuisen. Lääkkeen tarve voi lapsen kehitysvaiheesta riippuen olla suhteellisesti pienempi (vastasyntyneet) tai suurempi (leikki-ikäiset) kuin aikuisella. Lapsen sairaus, esimerkiksi sama syöpä-diagnoosi voi poiketa aikuisen vastaavasta, jolloin lääke ei välttämättä toimi lapsella tai vaatii erilaisen annoksen. Lapsi voi myös olla enemmän tai vähemmän herkkä lääkkeen sivuvaikutuksille kuin aikuinen, selvittää lasten syöpätautien osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki.

Vaatii osaavaa henkilökuntaa

Suomessa lääkkeitä tutkitaan lapsilla melko vähän. Tutkimusten lisääntymistä on odoteltu koko asetuksen voimassaoloajan, mutta ongelmana on se, että kokeneen tutkijalääkärin lisäksi tarvitaan muuta koulutettua tutkimushenkilökunta, jolla on käytettävissä työhön tarvittavaa työaikaa sekä tutkimukseen soveltuvat tilat ja laitteet.

Lasten lääketutkimuksissa potilasmäärät voivat olla koko maatakin ajatellen erittäin pieniä – yhdessä keskuksessa saattaa esimerkiksi kolmivuotisen tutkimusjakson aikana olla vain yksi siihen soveltuva potilas. Kuitenkin lääkkeen myyntiin saamisen kannalta jokainen yksittäinenkin tutkimuspotilas on erittäin tärkeä löytää mukaan.

Lasten lääketutkimusverkosto FINPEDMED on kaikkien Suomen yliopistosairaanhoitopiirien yhteishanke, joka pyrkii edistämään lasten lääketutkimuksen toteuttamista.

– Tyksin lasten ja nuorten klinikalla huomattiin, että tärkein syy siihen, että lääkäri joutuu hylkäämään FINPEDMEDin kautta tulevan tutkimuspyynnön, on se, että hänen avukseen ei löydy tutkimuksiin liittyvät tiukat vaatimukset hallitsevaa hoitajaa. Päätimme siksi Tyksissä kouluttaa klinikalle tutkimushoitajapoolin, josta voidaan irrottaa pätevä hoitaja tekemään tutkimukseen liittyvää työtä lääkärin apuna lyhyelläkin varoitusajalla, jopa päiväksi kerrallaan.  

Uusi tutkimushoitajien pooli valmiina

Kuva poistettu.Kuvassa vasemmalta: Koulutuksen vastuuhenkilö, tutkimuspäällikkö Susanna Tuomaala Turku CRC:stä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin FINPEDMED-edustaja, lasten ja nuorten klinikan osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki sekä lasten ja nuorten klinikan ylihoitaja Wiveka Kauppila.

Aikuisilla yleisempien lääketutkimusten tekoon on usein käytettävissä osa- tai kokoaikaisia tutkimushoitajia toisin kuin lasten lääketutkimuksissa. Uutta tässä lasten ja nuorten klinikan tutkimushoitajapoolissa on juuri se, että omasta henkilökunnasta saadaan ketterästi irrotettua henkilö, jonka normaalia työtä tekee sen ajan klinikan varahenkilöstössä oleva hoitotyön osaaja. 

Näin toimien tutkimushoitajan poissaolot voivat olla lyhytaikaisiakin sen mukaan, miten kyseessä olevaan tutkimukseen sopivia potilaita löytyy. Tutkimushoitajapoolia voidaan jatkossa käyttää kaikissa klinikan kliinisissä tutkimuksissa, ei pelkästään lääketutkimuksissa. Työnkuvan monipuolisuus takaa myös paremmin sen, että koulutettujen tutkimushoitajien ammattitaito jatkossa säilyy.

Kymmenelle pätevyys

Pätevyyden saaneet hoitajat ryhmäkuvassa. 

Kuvassa vsemmalta: Petra Rajala, Pia Leskinen, Eija Riski, Kaisu Savolainen, Hanna-Kaisa Ellilä, Emmi Jaakkola. Eturivissä: Ulla Torkko, Saara Kivelä, Martiina Grönholm, Anne-Mari Pieniniemi.

FINPEDMEDin luoman esimerkin mukaisesti toteutetun koulutuksen organisoi Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC. Koulutuksessa kymmenelle hoitajalle annettiin perustiedot kliinisistä tutkimuksista, tutkimushoitajan työnkuvasta ja tutkimuksen aloittamiseen liittyvistä käytännön tehtävistä sekä syvennettiin tietoutta kliinisestä tutkimuksesta. Koulutuksen suorittaminen vaati luentopäivien lisäksi itsenäistä opiskelua vapaa-ajalla. Koulutuksen käyneet saavat pätevyyden toimia tutkimushoitajana Tyksin lasten ja nuorten kliinisissä tutkimuksissa. Koulutuksesta myönnetään kirjallinen todistus.

Teksti: Tuula Vainikainen

Kuvat: Suvi Vainio