Hyppää pääsisältöön

Riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Kupittaan sairaala-alue, rakennus 6
Luolavuorentie 2
Turku
B-osa

Aukioloajat

Ma–Pe 8.00–15.30

Tyksin riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä arvioidaan ja hoidetaan sekä opioidiriippuvaisia huumeiden käyttäjiä että opioidikipulääkkeitä käyttäviä potilaita, joiden lääkehoidon suunnittelun on katsottu tarvitsevan riippuvuuspsykiatrista erityisasiantuntemusta. Opioidit ovat riippuvuutta aiheuttavia voimakkaita kipulääkkeitä. Tavallisin laittomasti suonensisäisesti käytetty opioidi Suomessa on buprenorfiini.

Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä tehdään huumeita käyttävien potilaiden opioidiriippuvuuden hoidon tarpeen arvioita kaikille Varsinais-Suomen alueen potilaille. Arviojakso sisältää käynnit sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolla sekä tarvittaessa korvaushoitoraadin kannanoton. Arviojakson jälkeen potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma ja tälle tehdään lähete siihen yksikköön, jossa potilaan kotikunnassa opioidiriippuvuuden hoitoa toteutetaan.

Turkulaisten potilaiden osalta vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä vastaa opioidiavusteiden vieroitusten toteuttamisesta, korvaushoidon aloituksista ja pääosin myös korvaushoidon toteutuksesta.

Vieroitusohjelmat suunnitellaan potilaan tilanteen mukaisesti. Tavallisimmin ne ovat pituudeltaan 3–6 kk:n kestoisia buprenorfiinilaskuohjelmia, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää laitosmuotoisia vieroitus- tai päihdekuntoutusjaksoja.

Korvaushoito on luonteeltaan pitkäkestoista, jopa elinikäistä, hoitoa, jossa käytetään lääkityksenä buprenorfiinia tai metadonia. Korvaushoidon tavoitteena on, että valvotulla opioidilääkityksellä voidaan tukea potilaan kuntoutumista ja vieroittautumista päihteiden käytöstä sekä vähentää päihteiden käyttöön liittyviä haittoja ja parantaa potilaan elämänlaatua. Myös korvaushoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan.

Vuonna 2023 riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä on noin 240 korvaushoitopotilasta. Vieroitus- ja korvaushoidon toteuttamista säätelee STM:n asetus 642/2023.

Huumeriippuvaisten potilaiden lisäksi vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä toteutetaan myös opioidikipulääkeriippuvuuteen liittyviä konsultaatioita sekä arvio- ja vieroitusjaksoja. Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä tekee yhteistyötä ja osallistuu säännöllisiin yhteistapaamisiin Tyksin Kipuklinikan kanssa.

Sairaalat