Hyppää pääsisältöön

Naantalin sairaalaosasto ja kotisairaala

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
Naantali
Osasto sijaitsee terveyskeskuksen 2. kerroksessa.

Postiosoite

PL 47
21101 Naantali

Sairaalaosasto

Avoinna vuorokauden ympäri. Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön kanslian kautta.

Kotisairaala

Puhelinajat

Ma–Pe 7.30–21.00
La–Su 8.00–18.00
Avoinna vuorokauden ympäri. Yöaikaan voi tarvittaessa olla yhteydessä osastolle.

Osastomme on akuutti- ja kuntoutusosasto.

Sairaalaosasto

Osastolle tullaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta.

Osastolla hoidetaan sisätauteihin kuuluvia sekä kirurgisia ja neurologisia potilaita sekä päihdehuollon asiakkaita. Loppuvaiheen saattohoitopotilaat pyritään hoitamaan aina pienessä huoneessa ja omaiset saavat olla osastolla 24/7. Yhden- ja kahden hengen huoneita tarvitaan myös eristyspotilaiden hoitamiseen.

Osastolla toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä, joka tarkoittaa potilaan voimavarojen hyödyntämistä jokapäiväisissä toiminnoissa sekä toimintakyvyn säilyttämistä. Tavoitteena on potilaan omatoimisuuden ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen.

Hoitajat työskentelevät potilaan kanssa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Kuntohoitaja, fysioterapeutti ja lääkäri ovat osastolla virka-aikana.

Kotisairaala

Kotisairaala on erikoissairaanhoitoa, joka toteutetaan potilaan suostumuksella kunnon ja hoitomenetelmien salliessa hänen kotonaan, kotisairaalan toimipisteellä tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa tai ympärivorokautisen hoivan yksikössä.

Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Potilaat ohjautuvat kotisairaalaan terveyskeskuksen, päivystyksen, Tyksin tai yksityislääkäreiden lähettäminä. Hoitojakson aikana potilas on terveyskeskuksen potilas ja tarvittaessa hän voi tulla osastohoitoon.

Kotisairaalan sairaanhoitajat tekevät hoitokäyntejä arkisin klo 7.30–21 ja viikonloppuisin klo 8–18. Mikäli potilaalla esiintyy ongelmia yöaikana, hän voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen osastolle. Lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä potilaan luokse.

Kotisairaalassa hoidetaan:

  • Suonensisäistä antibioottihoitoa saavat tulehduspotilaat
  • Laskimotukospotilaat
  • Nestehoitoa, kiireetöntä verensiirtoa ja lääkeinfuusioita tarvitsevat potilaat
  • Saattohoidettavat
  • Muita kotona hoidettavaksi soveltuvia erikoissairaanhoidon potilaita
  • Lääkärin pyytämät, ennalta sovitut tarkastuskäynnit kotiutuksen jälkeen.

Potilaan on sitouduttava seuraaviin asioihin, jotta hoito voidaan toteuttaa:

  • Sovitut ajat
  • Päihteettömyys
  • Lemmikkieläimet tulee käyntien ajan olla kiinni kytkettyinä tai toisessa huoneessa oven takana.