Hyppää pääsisältöön

Loimaan sairaalaosastot ja kotisairaala

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Loimaan sairaala
Seppälänkatu 15-17
Loimaa

Postiosoite

PL 17
32201 Loimaa

Akuutti kuntoutusosasto B2

Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön osastonsihteerin tai kanslian kautta.

Kotisairaala

Ma–Su 7.30–21.00
Tarvittaessa soitto yöaikaan akuutti kuntoutusosasto B1:lle.

Tyks Loimaan sairaalan tiloissa toimii kaksi osastoa (B1 ja B2), joissa hoidetaan akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointihoitoa tarvitsevia potilaita. Hoitojakson tavoitteena on kuntouttaa potilas takaisin omaan kotiinsa.

Sairaala- ja kuntoutusosastot

Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan päivystyksestä äkillisen hoidon tarpeen vuoksi osastolle tulleita tai muista sairaaloista somaattista jatkohoitoa tarvitsevia kaikkien erikoisalojen potilaita. Potilaat hoidetaan diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan sairauksien vaatimalla tavalla. Potilaat voivat olla joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin hoitovastuulla. Hoito on kokonaisvaltaista ja akuutin sairauden korjaamisen lisäksi keskitytään erityisesti toimintakyvyn palauttamiseen.

Kotisairaala

Akuutti kuntoutusosasto B1:n yhteydessä toimii kotisairaala. Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai asumispalveluyksikössä. Toiminta on vaihtoehto osastolla annettavalle hoidolle. Kotisairaalassa annetaan potilaille esim. IV-antibioottihoitoja, veritiputuksia, suoritetaan vaikeita haavanhoitoja sekä hoidetaan saattohoitopotilaita.

Kotisairaalassa hoidetaan yli 16-vuotiaita potilaita. Potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Potilas voi siirtyä osastohoitoon terveydentilan niin vaatiessa. Tarvittaessa kotisairaalahoito voidaan toteuttaa osastolla.

Potilas voi olla kotisairaalan hoidossa, kun hän selviää arjen päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, läheisten tai tukipalveluiden avulla. Kotisairaalan potilaiksi eivät sovellu päihdeongelmaiset.

Kotisairaalan sairaanhoitajat tekevät hoitokäyntejä arkisin ja viikonloppuisin klo 7.30–21.00. Lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä.

Yöaikaan kotisairaalan potilaat voivat ottaa yhteyttä Loimaan akuutti kuntoutusosasto B1:lle.

Sairaalat