Hyppää pääsisältöön

Vakka-Suomen sairaalan sairaalaosastot ja kotisairaala

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Vakka-Suomen sairaala
Terveystie 2
Uusikaupunki

Postiosoite

PL 12
23501 Uusikaupunki

Osasto 2

Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön kanslian kautta.

Uudessakaupungissa on Osasto 1 ja Osasto 2 sekä Osasto 1:n yhteydessä toimiva kotisairaala.

Sairaalaosastot

Osastoilla 1 ja 2 hoidetaan akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaille. Osastoilla on 35 potilaspaikkaa; joista 5 on varattu erikoissairaanhoidon sisätautipotilaille ja 30 perusterveydenhuollon akuuttipotilaille. Osastoilla keskimääräinen hoitojakson pituus on 4–6 vuorokautta.

Osastoilla työskennellään moniammatillisessa tiimissä, tiimiin kuuluvat:

  • erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit
  • osastonhoitaja
  • sairaanhoitajat
  • lähihoitajat/perushoitajat
  • fysioterapeutit
  • sosiaaliohjaaja
  • farmaseutti
  • osaston sihteeri
  • laitosapulaiset

sekä tarvittaessa on käytössä toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Osastoilla moniammatillisen tiimin osaaminen ja ammattitaito on laaja-alaista. Osasoilla hoidetaan mm. sydän-, telemetria, munuais-, keuhko- diabetes, infektio- aivoverenkiertohäiriö- trauma- leikkaus-, päihde ja mielenterveys sekä saattohoitopotilaita.

Osastoilla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita tukemalla sekä edistämällä potilaan toimintakykyä.

Potilaat hoidetaan osastoilla kokonaisvaltaisesti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan aina ennen kotiutusta ja pyrimme joustavaan siirtymiseen palveluketjusta toiseen. Potilaan turvalliseen ja nopeaan kotiuttamiseen käytämme apuna vanhustyön kotiutustiimiä, kotihoidon sekä kotisairaalan palveluita.

Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa lähisairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotona, hoivakodissa tai vanhainkodissa asuvalle henkilölle. Kotisairaalahoito on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete.

Kotisairaalan toiminta-ajatuksena on suunnitella ja toteuttaa yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa yksilöllisen hoidon asiakkaan kotona. 

Sairaanhoitajat työskentelevät klo 07–21 viikon jokaisena päivänä. Kotisairaalatoiminnasta vastaa lähisairaalan lääkäri.

Sairaalat