Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 27.9.2016 13.16

Alaraajojen tukkiva valtimotauti on huonosti tunnettu ja tunnistettu tappaja

Avainsanat:

Tyksin verisuonikirurgit tutkivat alaraajojen valtimotautia:

Alaraajojen tukkiva valtimotauti eli ääreisvaltimotauti on tuoreen turkulaistutkimuksen perusteella koko kehon käymistila, joka aiheuttaa tämän potilasryhmän korkean kuolleisuuden. Raajan hapenpuutteeseen liittyy tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuden merkittävä nousu systeemiverenkierrossa.

Alaraajojen tukkiva valtimotauti eli kriittinen iskemia (hapenpuute) on tuntematon tappaja, jonka ennustetekijöiden selvittämiseksi ja hoidon parantamiseksi Tyksin verisuonikirurgit ovat aiemmin kehittäneet uuden valtimoplakkien laaja-alaisuutta kuvaavan luokituksen.

Tuoreimmassa julkaisussa raajojen valtimokovettumataudin aiheuttamaa kuolleisuutta ja taudin ennustetekijöitä on lähestytty myös solu- ja molekyylibiologisesta näkökulmasta.

– Perifeerinen eli ääreisvaltimotauti jää usein yleisessä tietoudessa aivo- ja sydäninfarktien varjoon. Edellä mainittuihin verrattuna ääreisvaltimotauti tappaa hitaammin, mutta rajummin ja kivuliaammin. Ainoastaan harvoilla pahanlaatuisilla syöpätaudeilla on yhtä huono eliniänennuste.  Kuitenkaan kuolleisuutta ennustavia radiologisia luokituksia ei ole aiemmin kehitetty, kertoo verisuonikirurgian erikoislääkäri Juho Jalkanen.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa on nyt voitu osoittaa, että ääreisvaltimoiden kriittiseen verenkiertohäiriöön liittyy tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuden merkittävä nousu systeemiverenkierrossa. Kriittinen raajan verenkierron häiriö on siis koko kehon käymistila, joka aiheuttaa tämän potilasryhmän korkean kuolleisuuden. Kyse ei siis todennäköisimmin ole vain raajan verenkierron ongelmista.

Tutkimus on tehty yhteistyössä professori Sirpa Jalkasen Turun yliopiston MediCity-laboratoriossa sijaitsevan tutkimusryhmän kanssa.

Alaraajaverenkiertohäiriön molekyylitason tieto on aiemmin perustunut pitkälti koe-eläimillä ja sydänsairailla tehtyihin tutkimuksiin.

– Nyt saadut uudet tutkimustulokset tuovat aivan uusia keinoja riskipotilaiden tunnistamiseen ja tehostetun lääkehoidon kohdentamiseen. Samalla myös taudin tunnistamiseen tulisi kiinnittää parempaa huomiota. Nykyisin monien potilaiden hoitoon pääsy viivästyy, mikä huonontaa turhaan hoitotuloksia, toteaa Juho Jalkanen.

 

Alkuperäinen julkaisu: Jalkanen J, Hollmén M, Jalkanen S, and Hakovirta H. 2016:  Compared to Intermittant Claudication Critical Limb Ischemia is Associated with Elevated Levels of Cytokines. PLoS One. Sep 9;11(9):e0162353.

Juho Jalkanen ja Harri Hakovirta Harri työskentelevät Tyksissä ja Maija Hollmén ja Sirpa Jalkanen Turun yliopiston MediCity-laboratoriossa.

 

Tästä on kyse

Alaraajojen tukkiva valtimotauti eli ääreisvaltimotauti on seuraus valtimon seinämien paksuuntumisesta ja tukkeutumisesta johtuvasta hapenpuutteesta. Tauti on useimmiten oireeton, mutta sen yleisin oire on katkokävely. Pahimmillaan tauti etenee jalan kriittiseksi hapenpuutteeksi eli iskemiaksi, joka voi hoitamattomana johtaa säären tai reiden amputaatioon. Potilaiden kuolleisuus on korkea, pahimmillaan vain 33 prosenttia hoidetuista on elossa kolme vuotta verenkiertoa korjaavan toimenpiteen jälkeen.

Erivaikeusasteisena perifeeristä valtimokovettumatautia sairastaa yli 65 vuotiaista noin 10 prosenttia. Tyksissä hoidetaan vuosittain noin 700 alaraajojen verenkiertohäiriöstä kärsivää potilasta. Väestön ikääntyminen lisää valtimoverenkiertosairauksien esiintyvyyttä ja hoidon tarvetta merkittävästi seuraavat 15 vuotta.

Tyksin verisuonikirurgian tutkimusprojekti pyrkii selvittämään raajojen valtimotaudin ennustetekijöitä. Tutkimusten perusteella voidaan potilaan ennustetta arvioida aiempaa paremmin. Ylilääkäri Harri Hakovirran johtamassa projektissa on aiemmin kehitetty uusi luokitus, joka kuvaa valtimoplakkien laaja-alaisuutta säärten suonissa. Laaja-alaisinta tautia kuvaavaan luokkaan (ns. Cruraali Indexiin) liittyy merkittävästi kohonnut kuoleman riski.

Hakovirran ryhmän mukaan huono eliniänennuste liittyy tutkimusten mukaan voimakkaasti säärten valtimoiden tukkeutumiseen eikä niinkään suurten alaraajan valtimoiden kuten reisi- ja lonkkavaltimoiden tukkeutumiseen.  

Kehitettyä valtimokovettumataudin luokitusjärjestelmää voidaan käyttää tunnistamaan huonon ennusteen potilaat. Lisäksi luokitus on arvokas työkalu hoidonsuunnittelussa ja se tuo tukea haasteellisten hoitopäätösten tekoon tilanteissa, joissa potilaalle joudutaan suunnittelemaan korkean riskin kirurgisia hoitotoimenpiteitä. Tyksin verisuonikirurgien laatima luokittelu on julkaistu äskettäin arvostetussa Atherosclerosis julkaisusarjassa (Jalkanen, Juho, Wickström, Jan-Erik, Venermo, Maarit ja Hakovirta, Harri: The Extent of Atherosclerotic Lesions in Crural Arteries Predicts Survival of Patients with Lower Limb Peripheral Artery Disease: A New Classification of Crural Atherosclerosis, Atherosclerosis Journal. 251, 328-333). Tulokset ovat herättäneet heti kansainvälistä mielenkiintoa.

 

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteella tuula.vainikainen(at)saunalahti.fi ja puhelinnumerosta 045 671 9558.