Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 28.11.2017 15.45

Antti Parpo ja Leena Setälä sote-uudistuksesta

Avainsanat:

Antti Parpo ja Leena Setälä sote-uudistuksesta:

 

Antti Parpo ja Leena SetäläVarsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 28.11.2017 kokoontunut valtuusto kuuli kokouksessaan kahta Varsinais-Suomen sote-valmistelun keskeistä henkilöä, sote-muutosjohtaja Antti Parpoa ja sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälää.

Parpo korosti, että sote-uudistukselle on aito tarve. Setälä muistutti sote-uudistuksen tavoitteista, jotka vellovassa keskustelussa näyttävät aika ajoin unohtuvan.

– Sote-palvelut ovat nykyjärjestelmässä hajanaiset ja yksittäisten kuntien kyky vastata sote-palvelujen kehittämisen ja rahoittamisen haasteisiin on rajallinen. Tarvitaan vahvempaa palvelujen järjestämisen selkänojaa. Samalla on tarve kehittää palveluja ja nopeuttaa palveluun pääsyä, Parpo totesi.

Valinnanvapausjärjestelmällä palveluihin pääsyä parannetaan ja odotettavaa on, että tässä tavoitteessa myös onnistutaan. Näin siitä syystä, että valinnanvapauden järjestelmässä asiakkaat hakeutuvat sellaisille palveluntuottajille, jotka vastaavat asiakkaiden palvelujen kysyntään nopeasti.

Sote-sektori muodostuu valinnanvapauden myötä entistä verkostomaisemmaksi, jonka hallinta haastaa tulevan maakunnan.

– Sote-uudistuksen toimeenpano on vaativa työ ja on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki uudistuksessa mukana ovat julkiset organisaatiot osallistuvat uudistuksen valmisteluun, Parpo muistutti.

– Varsinais-Suomessa uudistusta tehdään nykyisten julkisten sote-organisaatioiden yhteistyössä sekä sen rinnalla muutosorganisaatiossa, jossa työskentelee tähän erikseen palkattua henkilöstöä. 

Kustannukset voidaan pitää kurissa

– Kustannusten kasvun hillintä on tulevaisuuden palvelutarvenäkymien kannalta olennaisen tärkeää, ja siihen on olemassa keinoja, jotka uudistuksessa täytyy ottaa tehokkaasti käyttöön, Setälä sanoi.

Sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta tällaisia ovat mm. vaativien hoitojen keskittäminen laadun ja tuottavuuden parantamiseksi sekä avohoidon lisääminen laitoshoidon sijaan.

– Valinnanvapauden myötä saadaan yksityiset yleis- ja erikoislääkäripalvelut kansalaisten käyttöön. Siten voidaan parantaa hoitoon pääsyä, joka on terveydenhuoltojärjestelmämme tunnettu heikkous.

– Järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta maakunnille on kaikkien mielestä hyvä ratkaisu, mutta valinnanvapaudessa sairaanhoitopiirit näkevät myös suuria uhkia, huomauttaa Setälä.

– Mikäli sote-keskuksiin siirretään paljon erikoislääkäripalveluita ja samalla säädetään laaja asiakassetelien käyttövelvoite erikoissairaanhoitoon, näiden tuottamiseen tarvittavat lääkärit siirtyvät ainakin osin pois julkisen liikelaitoksen palveluksesta. Maakunnat ovat keskenään erilaisia sen suhteen, kuinka paljon tämä muutos voisi heikentää liikelaitostensa vastuulla olevien päivystyspalvelujen ja vaativien hoitojen saatavuutta.

– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kannattaa asteittaista siirtymistä nykyistä laajempiin valinnanvapauspalveluihin niin, että voimme itse omassa maakunnassamme määritellä sen laajuuden, Setälä totesi.

Lue myös kokoustiedote!