Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 19.9.2018 16.46

Auria tietopalvelu on ensimmäinen suomalainen terveysalan digitaalinen innovaatiokeskittymä

Avainsanat:

Auria tietopalvelu (englanniksi Auria Clinical Informatics, ACI) on osana Terveyskampus Turkua ensimmäinen suomalainen terveysalan digitaalinen innovaatiokeskittymä. ACI sai viime viikolla DIH-statuksen, eli Digital Innovation Hub-statuksen. 

– Terveysalan innovaatiotoiminta on ollut viime aikoina kritiikin kohteena erityisesti testialustatoiminnan osalta. Digital Innovation Hub -statuksen saaminen Turkuun on osoitus siitä, että kritiikki on kuultu ja siihen on vastattu. Toivotamme yritykset tervetulleiksi yhteistyöhön kanssamme, toteaa Digital Innovation Hub -statuksen hakemisesta vastannut terveysteknologian erityisasiantuntija Janne Lahtiranta Turku Science Park Oy:stä. 

Janne Lahtiranta

Kuvassa: Janne Lahtiranta.

Digitaaliset Innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hub, DIH) ovat älykkään erikoistumisen väline, sen käytännön julkisivu, eli rajapinta käytäntöön ja asiakkaiden suuntaan. Verkoston tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, nostaa yritysten digitalisaation astetta ja luoda uusia, aikaisempia parempia, sähköisiä palveluja. 

EU:n tasolla aluekehitys- ja ohjelmatoiminnan keskeisimpiä käsitteitä on älykäs erikoistuminen, niin kutsuttu "Smart Specialisation".

– Tämän käsitteen ytimessä on näkemys siitä, että Eurooppa ei voi olla kansainvälisesti kilpailukykyinen, ellei tehdä perusteltuja valintoja siitä, missä asiassa kukin alue on vahvimmillaan ja mihin asioihin tahdotaan keskittyä – missä on kyseessä olevan alueen kehitystyön ja innovoinnin painopiste, sanoo Lahtiranta. 

Suomessa keskittymiä on yhdeksän, jotka toimivat muun muassa robotiikan ja esineiden internetin (*) alueilla. Nyt hyväksytty ACI on ensimmäinen suomalainen terveysalan digitaalinen innovaatiokeskittymä. ACI on myös kansainvälisesti ensimmäinen keskittymä, joka yhdistää biopankkitoiminnan ja kliiniset potilastiedot yhdeksi yrityksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi: tietokanta- ja laskentaympäristöksi, joka mahdollistaa tietoturvallisen ja lainmukaisen potilastiedon toisiokäytön. 

Digitaalisen innovaatiokeskittymän statuksen saaminen edellyttää ulkoista arviointia.

– Statuksen saamisen kaksi keskeisintä edellytystä ovat vakiintunut toiminta, ja mahdollisuus toimia uusinta teknologiaa hyödyntävien sähköisten palvelujen testialustana ja kehitysympäristönä. ACI-yksikkö täyttää nämä edellytykset ja tuo Turun tulevaisuuden sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen ytimeen niin Euroopassa kuin muualla maailmassa, sanoo Lahtiranta. 

Tutkimusylilääkäri Päivi Rautava on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluiden johtaja. Auria tietopalvelu toimii tutkimuspalveluiden alaisuudessa. Rautava on ylpeä saavutuksesta.
– Koen, että tämä entisestään tiivistää Turun yliopistollisen keskussairaalan ja yliopiston terveysteknologian alan yhteistyötä niin tutkimuksessa kuin innovaatiotoiminnassakin, hän sanoo.

Päivi Rautava

Kuvassa: Päivi Rautava.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen puolestaan toteaa, että saatu DIH-status on merkittävä askel Terveyskampus Turulle.
– Se kertoo, että Auria Clinical Informatics on maailmanluokan toimija, joka antaa erinomaiset mahdollisuudet potilaiden hoidon kehittämiselle ja lääketieteelliselle tutkimukselle, hän sanoo.
 Pentti Huovinen
Kuvassa: Pentti Huovinen. Kuva: Turun yliopisto.

Digitaalisen innovaatiokeskittymän statuksen hakeminen oli strateginen päätös Terveyskampus Turulta, terveysalan osaamiskeskittymältä, jonka osana Turun yliopistollinen keskussairaala ja sitä kautta ACI-yksikkö toimivat. Hakemusta on valmisteltu keväästä 2018 asti.

 

(*)Esineiden internet eli Internet of Things (IoT) tarkoittaa järjestelmien, palvelujen ja ohjelmistojen yhteen liittämistä internetin avulla. Sairaalaympäristössä tämä voi esimerkiksi tarkoittaa infuusiopumpun hälytysten tuomista teknologian avulla suoraan hoitajakutsujärjestelmään.