Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 20.5.2021 16.47

Etäpalveluiden reittikartta luo keskitetyn sisääntuloväylän digitaalisiin sote-palveluihin varsinaissuomalaisille

Avainsanat:

Etäpalveluiden reittikartta pyrkii merkittävästi helpottamaan varsinaissuomalaisten digiasiointia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kehitteillä on tavoitettava, mutkaton internet-pohjainen palvelu, joka avaa yhdellä virtuaalisella ovenavauksella digitaaliset sote-palvelut niin, ettei samoja asiakastietoja tarvitsisi naputella jokaisessa erikseen – kuitenkin potilas- ja tietoturvallisesti. Palveluiden käyttöönotossa tähdätään jo vuoden 2022 alkuun.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaan sote-rakenneuudistuksen hankekokonaisuuteen kuuluvalla Etäpalveluiden reittikartta -hankkeella on käytännössä kaksi päätavoitetta. Niistä ensimmäinen on luoda Varsinais-Suomen asukkaille keskitetty sisääntuloväylä alueella toimiviin digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiseksi, hankkeessa kehitetään ammattilaisten välisiä digitaalisia yhteistyö- ja kommunikointimenetelmiä: se sitoo kansalaisille suunnatun palvelun kautta tulevat niin sanotut tiketöidyt – eli yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi merkityt – palvelupyynnöt ammattilaisten nähtäville ja käsiteltäväksi.

– Pyrimme saamaan palveluun pitkälti kaikki yhtenäisesti toteutettavissa olevat Varsinais-Suomen alueen digitaaliset sote-palvelut potilas- ja tietoturvallisesti. Terveyspalveluiden näkökulmasta valtakunnallinen Omaolo-palvelu tulee olemaan yksi merkittävimmistä ratkaisuun yhdistettävistä palveluista, projektipäällikkö Mikko Vermanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo.

Asukkaille suunnattu etävastaanotto on yksi kehitysalue, ja tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kattavasti paikan päällä tapahtuvaa asiointia vastaavat puitteet. Vermanen kuitenkin täsmentää, että esimerkiksi potilas- ja tietoturva- sekä tietosuojakysymykset tulee kuitenkin digitaalisissa palveluissa huomioida erikseen.

Ammattilaisille palvelussa rakennetaan sähköinen etäkonsultaatioratkaisu, jonka on määrä toimia paitsi viiveettömän sähköisen kommunikaation mahdollistajana, myös tietoturvallisena välineenä käsitellä eri lähteistä saatavaa potilastietoa.

– Haluamme tarjota sote-ammattilaisille merkittävästi aiempaa nopeammat ja laaja-alaisemmat työvälineet laadukkaan hoidon tarjoamiseen. Toteutukset pyritään viemään käytäntöön ensisijaisesti tuttujen järjestelmien laajennoksina, jolloin ammattilaisten kuormitus työssä vähenee tältä osin. Tämä on iso askel kohti digitalisaatiosta hyötyviä hoito- ja konsultaatiomenetelmiä, sanoo projektia vetävä sähköisten palveluiden hankejohtaja Johannes Holvitie Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Helppokäyttöisyys ja saavutettavuus lähtökohtana

Etäpalveluiden reittikartta -projektinimellä rakentuva palvelu pyrkii tarjoamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palvelua teknisen osaamisen tasosta riippumatta.

– Mikäli digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita on kyennyt käyttämään tähän saakka, mennään tässä ehdottomasti helppokäyttöisempään suuntaan. Palvelu tehdään mahdollisimman yksinkertaiseksi taustalla toimivan tapaustenhallintamekanismin avulla. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toisistaan erillisten palveluiden kautta kulkeutuva asiointitapahtuma kulkee loppuun saakka niin, ettei käyttäjän tarvitse tunnistautua lukuisia kertoja tai jakaa päällekkäistä tietoa eri vaiheissa. Tällä pyritään myös tuottamaan yhtenäistä näkymää asiointitietoihin, Vermanen kuvaa.

Koekäyttöä ja parantelua asteittain, kohti kattavaa käyttöä 2022 alusta

– Tähän mennessä on määritetty ratkaisun arkkitehtuuria koskevat linjaukset ja taustamäärittelytyössä ollaan siinä pisteessä, että hankkeessa ollaan etenemässä toteutusvaiheeseen yhteistyössä ulkoisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, toteaa Johannes Holvitie.

Ratkaisuja on määrä ryhtyä koekäyttämään tulevan kesän ja syksyn aikana.

– Sote-lakien ja paikallisen sopimisen edistyessä pyrimme jo vuoden 2022 alkaessa lanseeraamaan sekä asukkaille että ammattilaisille suunnatut tuotteet koko tulevan hyvinvointialueen laajuiseen käyttöön, Holvitie jatkaa tyytyväisenä.

Palvelua tullaan kehittämään edelleen sen elinkaaren myöhemmissäkin vaiheissa, mutta jo ensimmäisen julkaistavan version on tarkoitus ohjata käyttäjää valtaosassa tarjolla olevista digitaalisista sote-palveluista.

Projekti nivoutuu vahvasti etäpalveluiden kansalliseen ja maakunnalliseen kehittämiseen, muun muassa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman Digiklinikan toteutukseen.

Katso lisää:

Etäpalveluiden reittikartta

Liittyvät hankkeet:

Digiklinikka - keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen