Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 21.3.2017 12.16

Lapsen korvatulehduksen jälkitarkastus ei aina tarpeen

Avainsanat:

Tyksin korvatulehdustutkijoilla uutta tietoa

Äiti ja lapsi

Tuore Tyksissä pikkulapsilla tehty korvatulehdustutkimus nostaa pohdittavaksi välikorvatulehdusten jälkeen rutiininomaisesti kuukauden kuluttua tehdyt jälkitarkastukset. Samanlaista jälkitarkastuskäytäntöä ei ole muualla kuin Suomessa. Ns. korvakierteessä olevia lapsia, joita on 10–20 prosenttia, tulisi sen sijaan seurata yksilöllisemmin ja selvittää, miksi he sairastavat niin paljon.  

Tuoreen Turussa pikkulapsilla tehdyn tutkimuksen mukaan korvatulehdukseen liittyvän eritteen häviäminen välikorvasta kestää hyvin vaihtelevia aikoja, kahdesta viikosta jopa kahteen – kolmeen kuukauteen. Näin ollen jälkitarkastuksen ajoittaminen kuukausi korvatulehduksen jälkeen on osalle lapsista liian aikaisin, koska luonnollinen paraneminen on vielä kesken. Niille lapsille, jotka ovat parantuneet nopeasti ja joille on kehittynyt jo uusi tulehdus, tarkastus tuottaa virheellisesti käsityksen, että paraneminen on pitkittynyt. Tällöin saatetaan ehkä tarpeettomasti määrätä antibioottihoito tai harkita jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi korvien putkitusta.

Journal of the Paediatric Infectious Diseases Society -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan antibioottihoito ei vaikuttanut merkitsevästi korvatulehduseritteen kestoon. Antibioottia saaneilla lapsilla eritteen häviäminen kesti keskimäärin 20 päivää ja lumeryhmän lapsilla 29 päivää.

Uusi havainto oli se, että korvatulehduseritteen kestoon vaikutti eniten se, kehittyikö lapselle uusi äkillinen välikorvatulehdus ennen kuin aiempi tulehduserite oli hävinnyt. Niillä lapsilla, joille ei kehittynyt uutta korvatulehdusta, erite hävisi välikorvasta keskimäärin 15 päivässä ja lähes kaikilla lapsilla kahden kuukauden aikana. Sen sijaan niillä lapsilla, joille kehittyi uusi korvatulehdus, erite hävisi keskimäärin 67 päivässä ja kahden kuukauden aikana vain puolella lapsista.

– Nähdäksemme jokaisen lapsen korvatulehduksen rutiininomaisesta jälkitarkastuksesta kuukauden kuluttua voitaisiin luopua. Jos lapselle ei kehity uutta korvatulehdusta noin kahden kuukauden aikana, hän ei tarvitse jälkitarkastusta, koska paranemisennuste on erittäin hyvä. Sen sijaan niitä lapsia, jotka sairastavat toistuvia korvatulehduksia, tulisi seurata nykyistä yksilöllisemmin ja ennen kaikkea tutkia syitä, miksi he sairastavat niin paljon. Korvatulehduksen paraneminen tulee varmistaa myös niillä lapsilla, joiden puheen kehitys ei etene normaalisti, ehdottaa dosentti, lasten infektiolääkäri Aino Ruohola.

Suomessa suositellaan, että jokainen lapsi käy ns. jälkitarkastuksessa noin kuukauden kuluttua korvatulehduksen jälkeen. Jälkitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että korvatulehdukseen liittyvä lievä kuulonalenema on parantunut. Samanlaista rutiininomaista jälkitarkastusta ei ole muissa maissa. Jälkitarkastuksen hyödyllisyydestä ei ole tutkimustietoa ja se kuormittaa huomattavasti perheitä.

Dosentti Aino Ruohola on tutkimusryhmineen selvittänyt antibioottihoidon merkitystä lasten äkillisten välikorvatulehdusten hoidossa pitkäkestoisessa Pikkunorsu-tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui vuosina 2006–2008 yli 300 lasta.

Aiempien tutkimusjulkaisujen mukaan antibiootti voi nopeuttaa oireiden paranemista, mutta toisaalta antibiootista on hyötyä vain noin kolmasosaan korvatulehduksista. Antibioottihoidon aloittamisen lykkääminen ei heikennä hoidon tehoa. Jos antibioottia ei aloiteta ja lapsen oireet alkavat parantua, myös korva alkaa parantua, joten uutta lääkärikäyntiä ei tarvita. Korvatulehdusta sairastavan lapsen kivunhoidosta on aina huolehdittava hyvin.

Julkaisu: Aino Ruohola, Miia K. Laine, Paula Tähtinen: Effect of Antimicrobial Treatment on the Resolution of Middle-Ear Effusion After Acute Otitis Media. Journal of the Paediatric Infectious Diseases Society.  https://doi.org/10.1093/jpids/pix008

Kirjoittajat ovat tutkijoita Turun yliopistossa ja Tyksin Lasten ja nuorten klinikassa. Miia K. Laine työskentelee myös Turun yliopiston kliinisen mikrobiologian yksikössä.

Video: Lapsen korvatulehduksen jälkitarkastus ei ole aina tarpeellinen: https://www.youtube.com/watch?v=r54ylixi7vs

Toimittaja: Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä.

Videon tuotanto: Aino Ruohola, Eero Ruohola ja Suvi Lähteenmäki.