Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 18.12.2017 15.45

Lasten ja nuorten sepelvaltimotautiriski selviää esipuberteetissa

Avainsanat:

Tyksin tutkijat kansainvälisessä tutkimuksessa:

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä eli metabolista oireyhtymää sairastavilla ja ylipainoisilla lapsilla ja nuorilla on suurentunut riski kärsiä varhaisista valtimomuutoksista. Tätä riskiä onnistuttiin ennustamaan kuitenkin luotettavasti vasta esipuberteetti-iässä, noin 8-14-vuotiaana ja sen jälkeen.  

Lisäksi nuorten rasva-aineenvaihdunnan rutiininomaisella mittaamisella kyettiin saavuttamaan pieni mutta kliinisesti katsoen merkityksetön etu varhaisten valtimomuutosten ennustamisessa.

 Pöytä täynnä hedelmiä ja vihanneksia.

Kuva: iStock.

Sepelvaltimotauti kehittyy vähitellen ja jo varhain lapsuudessa tiedetään löytyvän merkkejä, jotka kertovat kyseisen lapsen ja nuoren olevan tulevaisuudessa riskissä sairastua kyseessä olevaan tautiin. Aiemmin ei ole kuitenkaan tiedetty miten ja kuinka varhain lasten- ja nuorten sepelvaltimotautiriskiä voitaisiin tutkia.

Kansainvälinen i3C (The International Childhood Cardiovascular Cohort) yhteistyöhanke selvitti kahdessa tutkimuksessa, joiden ensimmäinen tekijä työskentelee Tyksissä, milloin ja miten lasten- ja nuorten sepelvaltimotautiriskitekijöiden mittaamisella voidaan ennustaa tulevia valtimomuutoksia. Tutkimukseen kuului henkilöitä Suomesta, Australiasta sekä Yhdysvalloista.

Hanke on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen. Laseri on yksi kolmesta i3C:n päätutkimusosiosta. Tyksin ja Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen tutkijat osallistuvat hankkeeseen Laseri-tutkimuksen kautta.

Ylipainon seulomisesta paras hyöty esipuberteetti-ikäisillä 

Tutkimuksia siitä, missä iässä lasten- ja nuorten sepelvaltimotautiriskitekijöiden määrittämisellä voidaan ennustaa tulevia valtimomuutoksia, ei ole aiemmin tehty. Ensimmäisessä tutkimuksessa seurattiin lähes 6 000:a tutkittavaa 3-18 vuoden iästä lähtien 22 vuotta. 

- Tutkimuksessamme ilmeni, että vasta 8 - 14 vuotta täyttäneillä metabolista oireyhtymää sairastaneilla lapsilla selviää riski kehittää aikuisuudessa tyypin 2 diabetes sekä varhaisia kaulavaltimomuutoksia. Suuren painoindeksin havaittiin ennustavan vähintään yhtä hyvin aikuisiän sairastuvuutta. Näyttää siis siltä, että ylipainon seulominen – mutta vasta esipuberteetti-iässä tai sen jälkeen - tarjoaa helpon keinon löytää ne lapset ja nuoret, joilla on suurentunut riski myöhemmin sairastua tyypin 2 diabetekseen tai varhaiseen valtimotautiin, kertoo kardiologiaan erikoistuva lääkäri Juha Koskinen.

Lasten ja nuorten kolesterolitutkimuksista ei käytännön hyötyä 

Aikuisilla on aiemmin osoitettu, että perinteisten riskitekijöiden kartoittaminen ilman laboratoriokokeilla tehtäviä rasva-aineenvaihdunnan mittauksia, saattaa riittää ennustamaan tulevaa valtimotautia. Toisessa i3C- yhteistyöhanketutkimuksessa osoitettiin vastaavan suuntainen tulos nyt myös nuorilla. Lähes 3 000 tutkittavaa seurattiin 12-18 vuoden iästä lähtien 23 vuotta. Kaikki yksittäiset koholla olevat riskitekijät ennustivat varhaista kaulavaltimon paksuuntumista. Rasva-aineenvaihdunnan merkkiaineilla (LDL-kolesteroli, HDL-kolesteroli, triglyseridit) saavutettiin pieni tilastollinen mutta kliinisesti merkityksetön parannus paino-indeksin, verenpaineen ja tupakoinnin kartoittamisen lisäksi tulevaa valtimotautia ennustaessa. 

- Kolesteroliarvojen puuttuessa yksinkertaisella riskitekijöiden määrittämisellä ilman laboratoriokokeita saavutetaan jo varsin hyvä kuva nuorten riskistä kehittää varhaisia valtimomuutoksia. Kolesterolimittauksilla on kuitenkin tärkeä rooli perinnöllisten rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden seulonnassa nuorilla.  Jatkotutkimuksia tarvittaisiin vielä toistomittausten vaikuttavuudesta tuloksiin, tiivistää Koskinen. 

Luotettavan tiedon saaminen lapsista ja nuorista, joilla on kohonnut riski sairastua myöhemmällä iällä valtimotauteihin, on tärkeää, jotta heidän elintapoihinsa voidaan kiinnittää erityistä huomiota mm. ravitsemusneuvonnalla.

 

Alkuperäisjulkaisut:

 

Koskinen Juha, Costan G. Magnussen, Alan Sinaiko, Jessica Woo, Elaine Urbina, David R. Jacobs, Julia Steinberger, Ronald Prineas, Matthew A. Sabin, Trudy Burns, Gerald Berenson, Lydia Bazzano, Alison Venn, Jorma. S.A.Viikari, Nina Hutri-Kähönen, Olli Raitakari, Terence Dwyer, Markus Juonala: Childhood Age and Associations Between Childhood Metabolic Syndrome and Adult Risk for Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes Mellitus and Carotid Intima Media Thickness: The International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium. J Am Heart Assoc. 2017 Aug 16;6(8).

 

Koskinen Juha, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison Venn, Russell Thomson, Lydia Bazzano, Gerald S. Berenson, Matthew A. Sabin, Trudy L. Burns, Jorma S.A.Viikari, Jessica G. Woo, Elaine M. Urbina, Ronald Prineas, Nina Hutri-Kähönen, Alan Sinaiko, David Jacobs, Julia Steinberger, Stephen Daniels, Olli T. Raitakari, Costan G. Magnussen: Impact of lipid measurements in youth in addition to conventional clinic-based risk factors on predicting preclinical atherosclerosis in adulthood. The International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C) Consortium. Circulation 2017 Nov 23. pii: CIRCULATIONAHA.117.029726.

 

Tutkijoista Tyksissä tai Turun yliopistossa työskentelevät Koskinen, Juonala, Raitakari ja Viikari.

 

Teksti: Tuula Vainikainen