Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 18.12.2017 15.49

Risken för blodkärlssjukdomar hos barn och unga kan utredas redan före puberteten

Nyckelord:

 Åucs med i internationell forskning:

Barn och unga med störd fettomsättning (metabolt syndrom) och övervikt har ökad risk för tidiga blodkärlsförändringar.  Risken kan dock inte bedömas förrän från och med cirka 8–14-årsåldern.  

Rutinmässig undersökning av fettomsättningen hos unga ger en liten fördel då det gäller att förutspå tidiga artärväggsförändringar, men denna effekt saknar klinisk betydelse (betydelse för hälsan).    

Frukter och grönsaker på bordet.

Foto: iStock.

Kranskärlssjukdomen utvecklas långsamt och man vet att det finns tecken på sjukdomen redan vid tidig barndom som ger en fingervisning om att barnet eller den unga har en risk att insjukna i kranskärlssjukdom senare under sitt liv.  Man har dock inte hittills haft information om hur man bäst utreder risken för kranskärlssjukdom hos barn och unga och inte heller från och med vilken ålder detta vore lämpligt. 

i3C är ett internationellt, gränsöverskridande samarbetsprojekt (International Childhood Cardiovascular Cohort) som i två undersökningar utrett när och hur mätningen av riskfaktorerna för kranskärlssjukdom hos barn och unga ger en prognos för blodkärlsförändringar.  Dr. Juha Koskinen som arbetar vid Åucs är förste författare i dessa rapporter. Undersökningen utfördes i Finland, Australien och USA.  

Det är fråga om en av de största undersökningarna någonsin för att utreda faktorerna som inverkar på uppkomsten av hjärt- och blodkärlssjukdomar redan från tidig barndom. Projektet Laseri (Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät = riskfaktorer för kranskärlssjukdom hos barn) är ett nationellt projekt som pågått sedan 1980 med samma målsättning som i3C. Laseri utgör en av de tre huvuddelundersökningarna inom i3C. Forskare vid Hjärtundersökningscentret (Sydäntutkimuskeskus), som underhålls av Åucs och Åbo universitet, har deltagit i i3C-projektet inom ramen för Laseri-projektet.

Sållning för övervikt lönar sig bäst under förpuberteten 

Det finns inga tidigare undersökningar kring frågan om åldern då man kan förutspå uppkomsten av blodkärlsförändringar hos barn och unga. I den första undersökningen uppföljdes knappt 6 000 personer i 22 år.  De var 3–18 år då uppföljningen inleddes.  

- Vår undersökning visade att risken dels för typ 2 diabetes och dels för tidiga blodkärlsförändringar i vuxen ålder syns hos barn med metabolt syndrom först då de är 8–14 år gamla. Ett förhöjt viktindex förutspådde minst lika väl sjuklighet vid vuxen ålder. Det verkar alltså som om sållning för övervikt vid förpubertetsålder eller därefter erbjuder en lätt metod för att identifiera de barn och unga som har en risk för typ 2 diabetes eller tidig blodkärlssjukdom, berättar läkaren Juha Koskinen som specialiserar sig i kardiologi vid Åucs.

Kolesterolmätning hos barn och unga ger ingen praktisk nytta 

Man vet sedan tidigare att det hos vuxna kan mycket väl räcka med att kartlägga kända riskfaktorer (utan några kolesterolmätningar) för att förutspå uppkomsten av blodkärlssjukdom senare i livet. Det andra i3C-samarbetsprojektet visar nu att detsamma gäller för unga. I undersökningen uppföljdes knappt 3 000 personer i 23 år.  De var 12–18 år då uppföljningen inleddes. Varje enskild riskfaktor som översteg normen var förenad med en tidig förtjockning av halspulsådern.  Då man kartlade risken för blodkärlssjukdom förenad med viktindex, blodtrycksnivå och tobaksrökning, gav medtagning av lipidvärdena (LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider) en visserligen statistiskt signifikant men kliniskt oväsentlig förbättring av prognosen.  

- Man får en rätt bra bild av unga personers risk för tidiga förändringar i blodkärlen helt enkelt genom att bedöma riskfaktorerna.  Uppgifter om kolesterolet behövs inte.  Märk väl dock att mätning av kolesterolvärdena är av central betydelse för sållning av medfödda avvikelser i fettomsättningen hos unga.  Vad som ännu behövs är fortsatta utredningar gällande inverkan av upprepade mätningar på de nu rapporterade resultaten, konstaterar Koskinen.  

Det är viktigt med pålitlig information om barn och unga med ökad risk för blodkärlssjukdom senare i livet.  Sådan information behövs om man vill inverka på deras risk bland annat genom lämplig kostrådgivning.   

 

Originalpublikationerna:

 

Koskinen Juha, Costan G. Magnussen, Alan Sinaiko, Jessica Woo, Elaine Urbina, David R. Jacobs, Julia Steinberger, Ronald Prineas, Matthew A. Sabin, Trudy Burns, Gerald Berenson, Lydia Bazzano, Alison Venn, Jorma. S.A.Viikari, Nina Hutri-Kähönen, Olli Raitakari, Terence Dwyer, Markus Juonala: Childhood Age and Associations Between Childhood Metabolic Syndrome and Adult Risk for Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes Mellitus and Carotid Intima Media Thickness: The International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium. J Am Heart Assoc. 2017 Aug 16;6(8).

 

Koskinen Juha, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison Venn, Russell Thomson, Lydia Bazzano, Gerald S. Berenson, Matthew A. Sabin, Trudy L. Burns, Jorma S.A.Viikari, Jessica G. Woo, Elaine M. Urbina, Ronald Prineas, Nina Hutri-Kähönen, Alan Sinaiko, David Jacobs, Julia Steinberger, Stephen Daniels, Olli T. Raitakari, Costan G. Magnussen: Impact of lipid measurements in youth in addition to conventional clinic-based risk factors on predicting preclinical atherosclerosis in adulthood. The International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C) Consortium. Circulation 2017 Nov 23. pii: CIRCULATIONAHA.117.029726.

 

Juha Koskinen, Markus Juonala, Olli Raitakari och Jorma Viikari är anknutna till Åucs eller Åbo universitet.

 

Text: Tuula Vainikainen