Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 14.11.2018 12.16

Painehaavatutkimus toteutettiin Tyksissä

Avainsanat:

Painehaavat ovat vakavia sairaalahoidon komplikaatioita joihin liittyy muun muassa lisääntynyt tulehdusriski, kipua potilaalle ja pidempi sairaalahoito sekä tämän vuoksi korkeammat sairaalakustannukset. Painehaavoja pidetään yleisesti ennaltaehkäistävinä ja niiden esiintyvyyttä voidaan käyttää sairaalahoidon laadun mittarina.  

Tyksissä eri osastoilla toteutettiin 14.11.2018 kansallinen painehaavatutkimus, jossa oli mukana Suomesta 16 erikoissairaanhoidon organisaatiota.  Tutkimuksessa selvitetään yhden päivän otoksella painehaavariskin arviointia, painehaavojen esiintyvyyttä ja niiden ehkäisyä. Tutkimuksessa käydään läpi kaikki osastoilla olevat tutkimukseen suostuneet potilaat.  

Lääkäri Sari Liesjärvi, lähihoitaja Kukka-Maaria Pohjola ja lähihoitajaopiskelija Emmi Vuola

Kuvassa: vasemmalta lääkäri Sari Liesjärvi, lähihoitaja Kukka-Maaria Pohjola ja lähihoitajaopiskelija Emmi Vuola.

Tutkimuksessa on käytössä tiedonkeruulomake, jossa kerätään tietoja potilaista. Potilaiden iho tarkastetaan ja arvioidaan kauttaaltaan sekä selvitetään muun muassa potilaan pituus, paino, liikkumiskyky, tupakointi, onko painehaavan riskin arviota tehty osastolla ja onko siinä ollut käytössä mittaria sekä onko osastolla käytössä painehaavan syntyä ehkäiseviä menetelmiä.  

Käytännössä

Lähihoitaja Kukka-Maaria Pohjola urologian vuodeosastolta on saanut työparikseen lähihoitajaopiskelija Emmi Vuolan, joka on myös erittäin innostunut tehtävästä.

– Tämä on hyvä oppi juuri opiskelijoille, jolloin he näkevät miten tärkeästä asiasta on kyse, sanoo Pohjola. Painehaavan syntyyn vaikuttaa monet tekijät, joiden avulla voimme vaikuttaa asiaan hoitotyön keinoin. Näitä menetelmiä tutkimuksessa myös kartoitetaan, kuten vuodepotilaan asentohoitoa ja painehaavoja ehkäisevien patjojen käyttöä, potilaan aktivoimista liikkeelle mahdollisimman nopeasti, ravitsemuksen riskin arviointia ja lisäravinteiden käyttöä. Meillä on mahdollisuus tilata potilaalle ravinnerikkaampi ruoka-annos tai antaa lisäravinteita, koska tiedämme, että esimerkiksi leikattu potilas on lähes aina lievässä aliravitsemustilassa. Potilaan ruokamieltymyksiä kannattaa myös kysellä ja tilata keittiöstä.  

Urologian erikoislääkäri Sari Liesjärvi kannustaa hoitajia tutkimuksessa ja pitää sitä erittäin tärkeänä, sillä ennaltaehkäisevä työ hoitotyön keinoin on huomattavasti helpompaa kuin painehaavojen hoitaminen.  

Mitä tutkimuksen avulla saadaan?

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, paljonko painehaavoja esiintyy meillä Tyksissä ja koko Suomessa erikoissairaanhoidossa, minkä tyyppisiä painehaavoja on ja mitä eri menetelmiä ja välineitä painehaavojen ehkäisyyn on käytössä sekä käytämmekö eri asioiden arviointiin mittaria. Tutkimustietoja hyödynnetään meillä kehittämistyössä, mittareiden käyttöönotossa ja myöhemmin koko Suomen osalta tutkimustuloksia raportoidaan kansainvälisissä julkaisuissa.  

Mittareiden käyttöönotto

Tutkimus antaa tukea eri hoitotyön mittareiden käyttöönotolle. Kliinisen hoitotyön asiantuntijat ovat tästä mielissään, sillä mittareiden käyttö eri yhteyksissä yhtenäistää seurantaa ja arviointia, jolloin eri henkilöt arvioivat samaa asiaa ja tulos on nopeasti tulkittavissa. Näitä mittareita esimerkiksi tähän tutkimukseen liittyen ovat painehaava- ja vajaaravitsemusriskin mittarit.

 

Teksti ja kuva: Weronica Gröndahl