Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 6.3.2018 15.45

Sairaanhoitopiiri näkee sote-uudistuksessa mahdollisuuksia parempaan

Avainsanat:

VSSHP näkee sote-uudistuksessa mahdollisuuksia muun muassa vuodeosastohoidon parantamiseksi ja uudenlaisten perhekeskusten perustamiseksi. Erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy uudistuksessa sairaanhoitopiiriltä tulevalle maakunnalle. Palveluiden tuotanto siirtyy perustettavaan maakunnan liikelaitokseen, johon myös Turun yliopistollinen keskussairaala liitetään.

– Erikoissairaanhoidon järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen luo uusia hallintorakenteita. Turhat raja-aidat eri hallinnon kerrosten välillä pitäisi minimoida ja toiminnot sovittaa tasapainoisesti yhteen. Tarpeettomien päällekkäisten, samaa tehtävää hoitavien järjestelmien luomista tulee välttää, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä sanoo.

– Uudistuksessa pitää rakentaa uudella ja paremmalla tavalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö ja turvata ehyet hoitopolut sote-keskusten ja liikelaitoksen välillä. Yliopistosairaalalle on välttämätöntä, että turvataan koulutus- ja tutkimustoiminnan toimintaedellytykset.  

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 6.3.2018 suunnitelman maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamista varten. Suunnitelma jäsentää VSSHP:n osalta valmisteltavat asiat, jotta keskeiset linjaukset kyetään käsittelemään hallituksessa ajoissa ja jotta valmisteluun voidaan varata riittävät resurssit. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntaliiton valmisteluprojektin ja maakunnan kuntien kanssa yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi.

Uudistukseen liittyy mittava henkilöstön siirto, sillä sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät vuoden 2020 alussa liikkeenluovutuksen periaattein maakuntaan ja edelleen sen liikelaitokseen. Hallinnon ja tukipalvelujen henkilöstöä siirtyy maakuntahallinnon eri yksiköihin ja mahdollisiin maakunnan tukipalveluyhtiöihin.

– Uuden maakunnallisen hallintorakenteen hahmottelu on vastikään käynnistynyt ja tuotantorakenteen ensimmäisiä esityksiä voidaan odottaa huhtikuussa, kertoo Leena Setälä.


Sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymä sote-suunnitelma on luettavissa internetissä, > § 15 liite.