Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 19.12.2017 15.45

Sairaanhoitopiirin hallituksen kokoustiedote 19.12.2017

Avainsanat:

Auria Biopankin toiminta vahvistuu

Tyksissä toimivan Auria Biopankin toimintaa vahvistetaan perustamalla vakituiset vakanssit seitsemälle työntekijälle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 19.12.2017 perustaa Auriaan neljä laboratoriohoitajan, kaksi data-analyytikon ja yhden tutkimuskoordinaattorin vakanssin.

Kyseisiä tehtäviä on hoidettu tähän asti määräaikaisilla projektityöntekijöillä. Vuonna 2014 toimiluvan saaneen biopankin toiminta on kuitenkin jo niin vakiintunutta, että määräaikaisuuksille ei ole enää samanlaisia perusteita.

Vt. johtaja Lila Kallion mukaan vakinaiset työsuhteet helpottavat merkittävästi laajaa tutkimusta tekevän biopankin toimintaa.

– Meillä on käsitelty jo yli 140 biopankkitutkimusta. Niissä on selvitetty monien sairauksien, esimerkiksi suolistosyövän tai levinneen rintasyövän hoitokäytäntöjä. Tuloksia on hyödynnetty monissa Tyksin klinikoissa. Yritykset ovat hyödyntäneet biopankin näytteitä ja niihin liittyviä kliinisiä tietoja esimerkiksi hoitoa ohjaavien biomarkkereiden tunnistamisessa ja terveystaloustieteellisissä analyyseissa, Kallio kertoo.

Auria Biopankkia hallinnoi vuoden loppuun saakka Tyks-Sapa-liikelaitos. Ensi vuoden alussa se siirtyy Tyksin Laboratoriotoimialueen yksiköksi. Auriassa työskentelee 16 henkilöä, ja biopankin omistavat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto.

Biopankki kerää näytteitä potilaiden suostumuksella, joita on kertynyt jo yli 39 000. Suostumuksen antaneilta potilailta otetaan biopankkiin myös verinäyte muun näytteenoton yhteydessä. Verinäytteet mahdollistavat sellaisten sairauksien tutkimisen, joiden diagnostiikassa ei käytetä kudosnäytteitä. Suostumuksella kerättyjä verinäytteitä on kertynyt jo lähes 15 000. Biopankkitutkimuksista saadut tulokset palautuvat biopankkiin käytettäväksi uusissa tutkimuksissa.

Syövän hoidon ja tutkimuksen edellytykset paranevat

Tyksin yhteydessä toimineen syöpäkeskuksen toimintaa vahvistetaan uudella sopimuksella, jolla Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto perustavat Läntisen syöpäkeskuksen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sopimuksen osaltaan 19.12.2017.

Läntinen syöpäkeskus kuuluu Suomeen aiemmin perustettuun kansalliseen syöpäkeskukseen yhtenä sen viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta. Hallinnollisesti syöpäkeskus toimii Tyksin sairaalajohtajan alaisuudessa. Syöpäkeskuksen henkilökuntaan kuuluu johtaja, tutkimusjohtaja, kehittämispäällikkö, laatupäällikkö ja tutkimuskoordinaattoreita.

Läntinen syöpäkeskus vastaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä Tyks-erityisvastuualueella. Sen tehtävänä on varmistaa ja seurata alueen syöpäpotilaiden hoitoon pääsyn tasa-arvoa, seurata diagnostiikan ja hoidon laatua ja kehittää sitä yhdenmukaisemmaksi sekä edistää korkeatasoisen tutkimuksen toteutumista. Sopimus turvaa osapuolten yhteistyön näissä asioissa.

Syöpäkeskus saa toimintaansa rahoitusta valtiolta ja ulkopuolisilta kumppaneilta. Lisäksi sopijaosapuolet rahoittavat toimintaa siten, että Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri maksavat kumpikin 40 prosenttia ja Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit kumpikin 10 prosenttia niistä menoista, joihin valtion ja ulkopuolisten kumppaneiden rahoitus ei riitä.

Syöpäkeskus on varannut menoihin 345 000 euroa vuoden 2018 talousarviossaan. VSSHP:n maksuosuudeksi arvioidaan 108 000 euroa.

Sairaanhoitopiirin nollatulos toteutumassa

Potilasvakuutuskeskuksen tuoreen ennusteen mukaan VSSHP:n potilasvakuutukseen liittyvän velan kasvu vaikuttaa piirin tulokseen, jos velka kasvaa ennakoidusta kahdesta miljoonasta eurosta 6,9 miljoonaan euroon. Suotuisan menokehityksen takia sairaanhoitopiirin tulos saattaa silti päätyä lievään ylijäämään. Osavuosikatsauksen mukainen kuntalaskutus on toteutumassa, mikäli joulukuun palvelukäyttö ei tuota yllätyksiä.

Hallitus päätti, että mikäli tilikauden tulosennuste osoittaa tammikuun puolivälissä potilasvakuutusvelan ja joulukuun toimintakulujen varmistuttua suurempaa ylijäämää kuin 0,5 miljoonaa euroa, kuntayhtymän palvelujen hintoja alennetaan tavoiteltuun nollatulokseen pääsemiseksi vielä kertaalleen joulukuun kuntalaskutuksen yhteydessä.  

Sairaanhoitopiiri myy kiinteistöjään

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi yhden rakennuskiinteistön, kahden metsäkokonaisuuden ja yhden peltoalan myynnin saatujen tarjousten perusteella.

Uudestakaupungista myydään osoitteesta Terveystie 2 entinen lääkärien rivitaloasunto 6244 neliömetrin tontilla Sateenkaari Koto ry:lle tai heidän määräämänsä perustettavan yhtiön lukuun 200 000 eurolla. Vakka-Suomen sairaalan alueella sijaitseva rakennus on ollut Sateenkaari Koto ry:n vuokraamana vuodesta 2009. Tiloissa toimii Tiitiäinen-niminen yksityinen päiväkoti.

Paimion sairaalan ympäristöstä myydään yhteensä 34,5 hehtaaria käsittävät metsäalat Kari Kajanojalle tai hänen määräämänsä perustettavan yhtiön lukuun 320 000 eurolla.

Uudenkaupungin Haukharjan kylästä, Tammilehdon kiinteistöstä erotettava 13,5 hehtaarin metsäala myydään Vesa Salinille tai hänen omistamalleen yhtiölle 77 100 eurolla.

Halikon sairaalan Märynummelta myydään 12,5 hehtaarin peltoala Jania Kleimolalle 170 000 eurolla.

Muut asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi