Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 19.12.2017 15.49

Meddelande från sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 19.12.2017

Nyckelord:

Auria Biobank förstärker sin verksamhet

Auria Biobank som fungerar i Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) förstärker sin verksamhet genom att grunda fastanställningar för sju arbetstagare. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt den 19.12.2017 att grunda vakanser vid Auria för fyra laboratorieskötare, två data-analytiker och en forskningskoordinator.

Uppgifterna i fråga har hittills skötts av tidsbestämda projektarbetstagare. Verksamheten hos biobanken, som fick sin licens år 2014, är trots allt redan så etablerad att det inte längre finns samma motiveringar för tidsbestämda arbetsavtal som tidigare.

Enligt tf. direktör Lila Kallio underlättar fastanställningarna betydligt verksamheten för biobanken som driver omfattande forskning.

– Redan över 140 biobankforskningar har behandlats hos oss. I dem har man rett ut vårdpraxisen vid många sjukdomar, till exempel vid cancer i tarmkanalen eller spridd bröstcancer. Resultaten har utnyttjats vid många av Åucs kliniker. Företag har dragit nytta av biobankens prov och de kliniska uppgifter i anslutning till dem, till exempel i att känna igen biomarkörer som styr vården och i vetenskapliga analyser som berör hälsa och ekonomi, berättar Kallio.

Till slutet av året är det affärsverket Tyks-Sapa som administrerar Auria Biobank. I början av år 2018 övergår biobanken som en enhet inom Åucs Laboratorieverksamhetsområde. På Auria arbetar 16 personer, och biobanken ägs av sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa samt Åbo universitet.

Biobanken samlar in prov med patienternas tillåtelse, över 39 000 tillstånd har redan samlats in. Av de patienter som gett sin tillåtelse tas också blodprov för biobanken, i samband med övriga provtagningar. Blodproven möjliggör undersökningar av sådana sjukdomar i vars diagnostik man inte använder vävnadsprov. Närmare 15 000 blodprov har redan samlats in genom skriftliga tillstånd. De resultat som biobankforskningen fått fram, returneras till biobanken för att användas i nya forskningar.

Bättre förutsättningar för vård och forskning av cancer

Cancercentret som fungerar i anslutning till Åucs förstärks med ett nytt avtal, genom vilket Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt samt Åbo universitet grundar Västra cancercentret. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse godkände för sin del avtalet den 19.12.2017.

Västra cancercentret är ett av fem regionala cancercenter som hör till det nationella cancercentret i Finland. Cancercentret fungerar administrativt under Åucs sjukhusdirektör. Till cancercentrets personal hör en direktör, en forskningsdirektör, en utvecklingschef, en kvalitetschef och forskningskoordinatorer.

Västra cancercentret ansvarar för förebyggande, diagnostik, vård och rehabilitering av cancer, samt för utvecklandet av cancerforskning och undervisning på Åucs specialansvarsområde. Dess uppgift är att försäkra och följa upp jämlikheten av vårdtillträdet för cancerpatienterna i regionen, följa upp kvaliteten av diagnostiken och vården och utveckla dem till att bli allt mer enhetliga. Cancercentret ska också befrämja forskning på hög nivå. Avtalet tryggar parternas samarbete i dessa frågor.

Cancercentret får finansiering för sin verksamhet från staten och från utomstående partner. Därtill finansierar avtalsparterna sin verksamhet på så sätt att Åbo universitet och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt betalar 40 procent var och Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt betalar 10 procent var för de kostnader som inte täcks av finansieringen från staten och de utomstående partnerna.

Cancercentret har reserverat 345 000 euro för utgifter år 2018 i sin budget. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts betalningsandel blir uppskattningsvis 108 000 euro.

Nollresultat kan förverkligas vid sjukvårdsdistriktet

Enligt den färska prognosen från Patientförsäkringscentralen inverkar sjukvårdsdistriktets ökade skuld i anslutning till patientförsäkringen på sjukvårdsdistriktets resultat, ifall skulden ökar från uppskattade två miljoner euro till 6,9 miljoner euro. På grund av gynnsam utgiftsutveckling kan det hända att sjukvårdsdistriktets resultat trots allt kan hamna på ett lindrigt överskott. Kommunfakturering enligt delårsöversikten håller på att förverkligas, ifall inte december månads serviceanvändning kommer med överraskningar.

Styrelsen beslöt 19.12.2017 att ifall redovisningsperiodens resultatprognos i mitten av januari uppvisar ett större överskott än 0,5 miljoner euro på grund av patientförsäkringsskulden och december månads verksamhetsutgifter, sänks samkommunens servicepriser än en gång  i samband med kommunfaktureringen i december för att uppnå det målsatta nollresultatet.

Sjukvårdsdistriktet säljer sina fastigheter

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse godkände 19.12.2017 försäljningen av en fastighet, två skogshelheter och en åkerareal utgående från de erbjudanden som kommit in.

På adressen Terveystie 2 i Nystad säljs en radhuslägenhet på en tomt på 6244 kvadratmeter där tidigare läkare bott. Lägenheten säljs för en summa på 200 000 euro till Sateenkaari Koto rf eller till ett bolag som de beslutat grunda. Fastigheten, som finns på Vakka-Suomi sjukhusområde, har blivit hyrd av Sateenkaari Koto rf sedan år 2009. I utrymmet fungerar ett privat daghem vid namnet Tiitiäinen.

I omgivningen av Pemar sjukhus säljs ett skogsområde på totalt 34,5 hektar för 320 000 euro till Kari Kajanoja eller ett bolag som han beslutar grunda.

I byn Haukharja i Nystad, säljs ett 13,5 hektar stort skogsområde som lösgörs från Tammilehto fastighet till Vesa Salin eller till hans bolag för 77 100 euro.

Ett åkerområde på 12,5 hektar i Märynummi vid Halikko sjukhus säljs till Jania Kleimola för 170 000 euro.

Övriga ärenden godkände styrelsen eller antecknade för kännedom enligt förslagen.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi