Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 7.5.2018 16.46

Sairaanhoitopiirin osaamista sote-uudistuksessa

Avainsanat:

Torstaina 3.5. järjestettiin sote-infotilaisuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökunnalle. Tilaisuudessa puhui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatiosta henkilöstöpäällikkö Laura Saurama ja erikoissuunnittelija Mikko Pakarinen.

Mikko Pakarinen ja Laura Saurama.

Kuvassa: Mikko Pakarinen ja Laura Saurama.

Teemme itse itsellemme

Setälä kertoi, että maakunnallinen valmistelu on Varsinais-Suomessa hyvässä vauhdissa. Valmistelijoita on yli 50, joista 20 ovat kokopäivätoimisia. Sairaanhoitopiiristä teknillinen johtaja, talousjohtaja, kaksi taloussuunnittelijaa, potilasturvallisuuspäällikkö, hankinta- ja logistiikkajohtaja, arkistopäällikkö, erikoissuunnittelija ynnä muita valmistelevat sote-uudistusta.

Yksi sote-valmistelun keskeisiä haasteita on se, että valmisteluun käytettävissä olevat resurssit, sekä aika, että henkilöstöresurssit, ovat vähäisemmät kuin tehtävä työ. Avoimia kysymyksiä on vielä paljon:

– Minkälaista maakunnasta on tulossa organisaationa? Kuka meille määrittää budjetit ja kuka valvoo ja millä tavalla? kysyy Setälä.

Maakuntavaalit syksyllä – jos laki on valmis

Varsinais-Suomessa on valmistettu sairaalapalvelun konseptia. Siihen kuuluu mm. näyttöön perustuva hoito, korkeatasoinen diagnostiikka ja moniammatillisuus. Läpimenoaikoja täytyy optimoida ja turhat viiveet saada pois.

Sote-laista äänestetään eduskunnassa todennäköisesti heinäkuun aikana. Ellei lakia kesällä hyväksytä, maakuntavaaleja ei pystytä järjestämään syksyllä.

Ihmiskeskeinen yhteiskunta

Mikko Pakarinen puhui sote-uudistuksen tavoitteesta: ihmiskeskeinen ja ennakointikykyinen yhteiskunta.

– Sosiaali- ja terveydenhuolto toimii tällä hetkellä tehokkaalla hallinnolla, jossa valta, vastuu ja resurssit jaetaan eri organisaatioille.

Tulevaisuudessa Pakarinen näkee ihmiskeskeisen ja ennakointikykyisen yhteiskunnan, jossa organisaatiot yhdessä työskennellen mahdollistavat sujuvia elämäntapahtumia ihmisen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

– Monet voi ajatella, että olen idealisti, mutta mielestäni idealismia tarvitaan.

Tällä hetkellä laaditaan valtakunnallisia toiminnan ja talouden tietopaketteja, mitkä toimivat työkaluina maakunnalle palvelujen ohjaukseen. Niiden avulla voidaan myös verrata, miten eri sairaanhoitopiirien kulut nykyisin jakautuvat.

Uusi työpaikka 18 000:lle

Laura Saurama kertoi, että vakituinen henkilökunta, noin 18 000, siirtyy maakuntakonsernin palvelukseen sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

– Vakituista henkilökuntaa sijaistamassa on koko ajan useita tuhansia henkilöitä, jolloin kokonaishenkilöstömäärä lienee arvioitu 23 000.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteella joko maakuntaan tai maakunnan yhtiöön tai yhtiöihin.

– Periaate on, että palvelusuhteen ehdot säilyvät samoina sopimuskauden loppuun, mutta työnantajan tarjoamat etuudet henkilöstölle määrittää uusi työnantaja.

Näitä on esimerkiksi työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Aikataulusta Saurama arvioi, että jos lait tulevat voimaan, henkilötason tietojen luovutus olisi valmis lokakuussa 2018.

Tulevassa isossa muutoksessa Saurama muistutti kuulijoita pitämään omasta osaamisesta ja jaksamisesta huolta.

 

Teksti ja kuva: Nadine Karell