Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 8.12.2016 12.16

Tekonivelleikkausten tuloksia voi verrata päivitetyssä rekisterissä

Avainsanat:

Valtakunnallinen Tekonivelrekisteri päivitetty:

Keijo Mäkelä 

Valtakunnallisen tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on dosentti Keijo Mäkelä. Hän työskentelee tekonivelkirurgian vastuulääkärinä Tyksissä.   Kuva: Pasi Leino.

Valtakunnallisen tekonivelrekisterin lonkka- ja polviproteesileikkausten raportointisovellus ENDOnet on päivitetty. Rekisteri tarjoaa nyt aiempaa täydellisemmät tiedot ensi- ja uusintaleikkauksista syyskuun 2016 loppuun saakka, sairaalakohtaisesti ja proteesimalleittain.

Tekonivelrekisterin tietosisältö uudistettiin toukokuusta 2014 alkaen lonkan ja polven tekonivelten osalta. Samalla leikkaustietojen ilmoittaminen muuttui sähköiseksi koko maassa. ENDOnet-raportointi rakentuu tuotekoodeihin kuitenkin vasta nykyisestä päivityksestä alkaen. Jatkossa ENDOnetin päivitys tapahtuu vuosittain automaattisesti.

– On tärkeää että ortopedeillä, potilailla, implanttivalmistajilla ja päätöksentekijöillä on vapaa pääsy implantti- ja sairaalakohtaisiin tietoihin internetissä. Automaattinen ja avoin lääketieteellisen tiedon raportointi on informaatioyhteiskunnassa keskeistä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa emme enää pysty vertailemaan leikkausmenetelmiä ja implantteja pelkästään vertaisarvioitujen tutkimusraporttien perusteella. Toki niillä on edelleen oma roolinsa kun esimerkiksi Tekonivelrekisterin raakadataa työstetään sen mukaan kuin kliinisiä ongelmakohtia ilmenee, toteaa valtakunnallisen tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, dosentti Keijo Mäkelä. Hän työskentelee tekonivelkirurgian vastuulääkärinä Tyksissä.  

Ref-koodeihin perustuvan rekisterin käyttöönotto on ollut haastavaa. Rekisteriuudistuksen toteutumisen on mahdollistanut THL:n ja ortopediammattikunnan pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö. Lonkka- ja polvituotteet pystytään nyt tuotekoodeihin perustuen identifioimaan aivan eri tarkkuudella kuin vanhan mallikoodipohjaisen rekisterin aikana. Esimerkiksi lonkan tekonivelten pysyvyysestimaatit pystytään nyt ilmoittamaan erikseen kuppi-varsi-kombinaatioille sen mukaan, mitä liukupintamateriaalia on käytetty.

– Pystymme nyt esittelemään ENDOnetissa pysyvyysluvut riittävällä kirurgisella tarkkuudella. Esimerkiksi lonkkaproteesien liukupintamateriaali pystytään ottamaan huomioon 2005 alkaen. Tiedämme nyt, mikä on kunkin MoM-lonkkaproteesimallin uusintaleikkausprosentti. Nyt voimme seurata rekisteristä lähes reaaliajassa, alkaako uusiin muoviliukupintoihin liittyen tulla uusintaleikkauksia, Mäkelä selvittää.

Uusintaleikkauksissa näkyvät erot

ENDOnetissa julkaistaan nyt myös sairaalakohtaisia uusintaleikkauslukuja. Lonkan ja polven ensitekonivelleikkauksia välittömästi lyhyen ajan kuluessa seuraavat uusintaleikkaukset kuvaavat hyvin sairaaloiden eroja hoitoprosessissa, eivät niinkään aina käytetyn implantin ominaisuuksia. Sairaaloiden oman laadun seuraamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää tietää oman yksikkönsä uusintaleikkausluvut. SOTE-uudistuksen myötä tiedoilla sairaaloiden välisistä laatueroista on myös yhteiskunnallista merkitystä. 

– Potilaalla on myös oikeus vaatia, että leikattu nivel tulee kuntoon kerralla, eikä turhia uusintaleikkauksia tarvittaisi. Uusintaleikkauksen jälkeen nivel ei myöskään yleensä ole yhtä hyvä kuin onnistuneen ensileikkauksen jälkeen.  Vaikka nykyisen rekisterin tiedon syöttö on periaatteessa helppoa internet-selainpohjaisen ohjelman avulla, ei uusintaleikkausten ilmoituskattavuus kuitenkaan ole ollut täydellinen. Suoria johtopäätöksiä sairaaloiden paremmuudesta tai huonoudesta ei voi vetää pelkästään näistä luvuista; taustalla on eroja potilasryhmissä, hoitokäytännöissä ja uusintaleikkausten ilmoittamisen täydellisyydessä. Suuntaa nämä luvut kuitenkin antavat, Mäkelä selvittää.

Jatkorahoitus turvattava

Tekonivelrekisterin rahoitus on puhuttanut jo pitempään. THL on säästötoimenpiteistä huolimatta pystynyt tarjoamaan huippuluokan IT-osaamista rekisteriuudistusta varten.

– Hanke on nähty tärkeäksi myös kansainvälisesti. Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen tutkimusrahoitusta tarjoava NordForsk on tukenut rekisteriuudistusta NARAn (Nordic Arthroplasty Register Association) kautta. ISARin (International Society of Arthroplasty Registries) kautta olemme saaneet käyttöömme kansainvälisen tuotekoodeihin perustuvan implanttikirjaston. Kansallisen rekisterin tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkossa kokopäivätoimista henkilökuntaa muiden Pohjoismaiden tapaan, mm. rekisterikoordinaattorin ja biostatistikon. Ortopediammattikunta on esittänyt implanttikohtaista rekisterimaksua ratkaisuksi rekisterirahoitusongelmaan. Maamme muiden lääketieteen kliinisten rekisterien kehittämisen kannalta Tekonivelrekisteri saattaa olla tulevaisuuden suunnannäyttäjä myös rahoitusratkaisuja silmälläpitäen, Mäkelä arvelee.  

Tyksissä vähän vakavia sairaalainfektioitaTekoniveliä

Tyksin lonkan ja polven tekonivelten uusintaleikkausten määrät ovat ilmoituskattavuuteen suhteutettuna samaa hyvää tasoa kuin muissa yliopistosairaaloissa. Ainoastaan Oys:issa uusintaleikkauksia on jonkin verran muita yliopistosairaaloita enemmän. Vakavien tekonivelinfektioiden määrä Tyksissä on selvästi maan keskiarvon alapuolella.

Lonkan ja polven tekonivelten uusintaleikkausten ilmoituskattavuus on Tyksissä erinomainen. Tyksin ensi- ja uusintaleikkaustiedot toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) automaattisesti BCB Medicalin Implant Database -tietojärjestelmän avulla.

Teksti: Tuula Vainikainen