Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 4.10.2017 13.16

Terveyskampus-seminaareissa pureuduttiin sote-uudistukseen monelta kantilta

Avainsanat:

Miten yhteistyö eri toimijoiden välillä vie Turun alueen askeleen lähemmäksi sote-uudistusta? Panelistit, joihin kuului mm. tutkimusylilääkäri Päivi Rautava Tyksistä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntija Nina Merikanto, olivat melko yksituumaisia siitä, että nykyinen palvelujärjestelmä vaatii uudistamista, mutta muutoksessa on taattava eri näkökulmien huomioon ottaminen.

Terveyskampus Turku järjesti yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ylempien tutkinto-opiskelijoiden kanssa 2.–3.10.2017 Terveyskampus-projektit ja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus -seminaarit ICT-Cityssä.

Seminaarissa Terveyskampus Turku esitteli toimintaansa useiden yhteistyöprojektien kautta. Terveyskampuksella toimivat projektit valmistavat työyhteisöjä ja niiden toimintatapoja tulevaan sote-uudistukseen. Tiistain 3.10. seminaaripäivän suunnittelivat ja toteuttivat sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat. Päivän teemoina olivat sote-uudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset, haasteet ja mahdollisuudet.

Päivi Rautava.

Kuvassa: Tutkimusylilääkäri Päivi Rautava Tyksistä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Kuva: Nadine Karell/VSSHP

Terveyskampuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Soini käynnisti seminaarisarjan valottamalla vastikään uusitun yhteistyösopimuksen syntytaustaa ja yhteistyön nykyistä vaihetta:

– Vuoden 2016 alusta käynnistyneen Terveyskampus-toiminnan taustalla oli ajatus alueen terveysalan toimijoiden yhteistyön tiivistämisestä. Verkosto kehittää Turun yliopistollisen keskussairaalan aluetta monialaisena, kansainvälisenä huipputason osaamiskeskittymänä. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan ympärillä.

– Syksyllä mukaan yhteistyöhön saatiin aiempien kumppanien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian lisäksi myös Turku Science Park, joka tukeutuu alueeseen innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan edistämisessä.

Moniammatillinen yhteistyö tapetilla

Seminaarisarjassa esiteltiin, mitä Terveyskampuksella on saatu aikaan runsaan vuoden aikana. Tiivistä yhteistyötä on etenkin hankkeiden piirissä.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä tutustuttiinkin Terveyskampuksella toimiviin moninaisiin hankkeisiin. Erilaisia yhteishankkeita on käynnissä monella alueella, ja hankkeet tarttuvat muun muassa sote-johtajuuden, moniammatillisen koulutuksen ja sairaalalähtöisten innovaatioiden teemoihin.

Tiistain seminaarissa TSEexen johtaja Ulla Heinonen esitteli suunnitteilla olevaa sote-johtamiskoulutusta, joka valmentaa alueen organisaatioiden johtajat kohtaamaan sote-uudistuksen tuomat haasteet. Koulutuspilotti käynnistyy keväällä ja kurssista toivotaan toistuvaa johtajuuden tukea alueen johtajille.

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikön johtaja Outi Kortekangas-Savolainen puolestaan esitteli konkreettisen esimerkin Terveyskampuksen piirissä tehtävästä organisaatiorajat ylittävästä koulutusyhteistyöstä. Potilaan hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä Monelle-koulutus harjaannuttaa opiskelijat työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä.

Yliopistosairaalat innovaatioalustoina -hankkeen tarkoituksena taas on kehittää toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa. Yhteisiä hankkeita kampuksella on meneillään myös sähköisten aineistojen lisensoinnin, lääkekehityksen ja diagnostiikan profiloinnin sekä eettisten toimikuntien uudelleenorganisoinnin saralla.

Sote-kentän asiantuntijat äänessä

Tiistain seminaaripäivään oli kutsuttu asiantuntijoita sote-kentän eri puolilta kertomaan ajankohtaisia uutisia liittyen vuonna 2020 voimaantulevaan uudistukseen.

Seminaarin luennoitsijoina olivat muun muassa Turun kaupungin muutosjohtaja Antti Parpo, joka kertoi puheenvuorossaan, mitä Turun alueella tapahtuu tällä hetkellä sote-uudistuksen tiimoilta. Kansanedustaja Li Andersson toi terveiset maakunnasta ja STM:n neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki jakoi sote-uudistukseen liittyviä valtakunnallisia uutisia.

Lisäksi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan viestintäpäällikkö Arto Salo puhui sote-viestinnästä ja muutosagentti Mikko Hulkkonen lapsiperheiden palveluista muutosohjelman kohteena.

Paneelikeskustelu käynnissä

Kuvassa: Paneelikeskustelu sote-uudistuksen uhista ja mahdollisuuksista. Kuva: Tilda Junko/Turun yliopisto

Ylen toimittaja Ari Wellingin moderoimassa paneelikeskustelussa kuultiin asiantuntijoiden ajatuksia sote-uudistukseen liittyvistä uhista ja mahdollisuuksista.

Panelistit palvelujohtaja Hannu Lähteenmäki Terveystalosta, palvelualuejohtaja Katariina Korkeila Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta, toimitusjohtaja Ville Viitanen Lounais-Suomen syöpäyhdistyksestä, tutkimusylilääkäri Päivi Rautava Tyksistä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntija Nina Merikanto olivat melko yksituumaisia siitä, että nykyinen palvelujärjestelmä vaatii uudistamista, mutta muutoksessa on taattava eri näkökulmien huomioon ottaminen. Pohjavire keskustelussa oli positiivinen.

– Mehän sen uudistuksen teemme. Tehdään siis parempi järjestelmä, rohkaisi Päivi Rautava.

Perinteiseen seminaaripäivään toi väriä viestiseinä, jonka kautta yleisö pääsi kommentoimaan ja osallistumaan käydystä keskustelusta kumpuaviin äänestyksiin.

Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turku Science Park, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

 

Teksti: Tilda Junko/Turun yliopisto