Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 21.12.2017 15.45

Tulossa tärkeää tietoa lapsena epilepsian saaneiden aivoterveyden myöhemmästä kehityksestä

Avainsanat:

Ulkomaista tutkimusrahoitusta Tyksiin:

Aivojen oletetaan vanhenevan ja kognitiivisten häiriöiden lisääntyvän keskimääräistä nopeammin, jos henkilö on lapsena sairastunut epilepsiaan.

Professori Matti Sillanpään TACOE-tutkimusryhmällä on ainutlaatuinen aineisto lapsena epilepsiaan sairastuneita, joita on seurattu puolen vuosisadan ajan. Projekti saa 250 000 dollarin jatkorahoituksen amerikkalaiselta Citizens United for Research in Epilepsy -säätiöltä. Sen turvin selvitetään tutkimukseen osallistuneiden nykytilannetta.

Vastaanottotilanne Neurologian osastolla.

Kuvassa: yleiskuva vastaanottotilanteesta Neurologian osastolla, kuva ei liity tutkimukseen.

TACOE- ryhmä selvittää niitä tekijöitä, jotka ennustavat lapsena tai nuorena aikuisena epilepsiaan sairastuneiden aivojen ennenaikaista vanhenemista tai suojaavat sitä. Aikanaan Turun yliopistollisesta keskussairaalapiiristä koottu aineisto on ainutlaatuinen: 0-15-vuotiaana epilepsian saaneita on seurattu vuoteen 2012 säännöllisin ajoin puolen vuosisadan ajan, keskimäärin 56 vuoden ikään saakka. Viimeisessä seurannassa tutkimukseen osallistui yhteensä 103 henkilöä.

- Näin pitkään jatkunut etenevä seurantatutkimus on ainoa laatuaan maailmassa. Viisi vuotta sitten näille henkilöille tehtiin tarkkoja tutkimuksia, jotka koskivat yleistä terveydentilaa, aivojen rakennetta ja aivotoimintoja. Tällöin saatiin arvokasta tietoa aivojen rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista lapsena epilepsiaan sairastuneilla ja heille aikanaan valituilla verrokkihenkilöillä. Saadut tiedot antoivat aiheen selvittää lisääntyvätkö muutokset edelleen iän lisääntyessä, kertoo tutkimusryhmää johtava professori Matti Sillanpää.

Nyt alkavassa tutkimusosiossa on tarkoitus selvittää, onko tutkittavilla havaittavissa uusia, aivojen muutoksia ennustavia tekijöitä, osoittavatko aivojen toistetut kuvantamistutkimukset aiemmin havaittujen muutosten lisääntymistä ja onko aivojen kognitiivisissa toiminnoissa tapahtunut heikentymistä. Tutkijat ovat kiinnostuneita myös siitä, onko tutkittavilla keski-ikäisillä aikuisilla sellaisia aivojen toimintoihin vaikuttavia tekijöitä, joihin voitaisiin seurantatutkimuksen perusteella vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ennen vanhusikää. Näihin tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia tutkimalla uudelleen aivojen rakennetta, toimintaa ja niiden muutoksia 5-6 vuoden jälkeen. Nyt 54 - 71-vuotiaat tutkittavilla seurataan aivojen kuvantamistutkimuksissa erityisesti niin sanottua beeta-amyloidiaineen kerääntymistä aivoihin.

- Tämä tutkimusprojekti tulee muuttamaan käsityksiä epilepsian luonteesta osoittamalla aivojen vanhenemisen ja kognitiivisten toimintojen heikentyvän luonteen ja tunnistamalla näitä muutoksia ennakoivia tekijöitä. Luotettavien vastausten saaminen näihin kysymyksin on mahdollista vain TACOE-projektin tyyppisessä, erityisen pitkään seuratussa tutkimusasetelmassa. Seuraamme lapsena epilepsian saaneiden elämänkaarta myöhäiseen aikuisuuteen ja kirjaamme suunnitelmallisesti heidän epilepsiansa kulkua, elämäntyyliä ja selviytymistään sosiaalisessa ympäristössä, selvittää Sillanpää.

TACOE-projektin johtaja on professori Matti Sillanpää (lastenneurologia ja yleislääketiede, Turun yliopisto) ja tutkijoita hänen ohellaan professori Bruce Hermann (neurologia, lääketieteellinen fysiikka ja radiologia, Wisconsinin yliopisto), dosentti Juho Joutsa (neurotoimialue, Tyks ja Martinos-kuvantamiskeskus, Harvardin yliopisto, Boston), dosentti Mira Karrasch (psykologia, Åbo Akademi), professori Riitta Parkkola (Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus, Tyks), professori Juha Rinne (Valtakunnallinen PET-keskus ja neurotoimialue, Tyks), professori Shlomo Shinnar (neurologian, lastentautien, epidemiologian ja väestötieteen osastot, Albert Einstein-yliopisto, New York) ja PsM Petri Tiitta (Turun normaalikoulu, Turun yliopisto).

Projekti on saanut vuosien kuluessa rahoitusta mm. valtion Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille osoittamista tutkimusmäärärahoista ja Pro Humanitate -säätiöltä. Uusi 250 000 dollarin tutkimusrahoituksen myöntäjä on Citizens United for Research in Epilepsy -säätiö.

Teksti: Tuula Vainikainen