Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 13.1.2015 12.16

Tutkimukselle 3,6 miljoonaa

Avainsanat:

Diabeteksen ja lihavuuden yhteydet, sydän- ja verisuonitautien syntymekanismit, diagnostiikka ja hoito sekä aivojen ja psykiatristen häiriöiden kehittyminen ja aivovammojen ilmaantumismekanismit ovat aiheita, joiden tutkimukseen on myönnetty suurimpia apurahoja.

Palvelujärjestelmän tutkimuksena tuetaan mm. eteisvärinän ja sydäntoimenpiteiden komplikaatioiden selvittämistä, potilastietojärjestelmän kehittämistä, älytaulua lähiesimiesten tiedonhallinnan ja tietojohtamisen välineenä sekä tekstiviestejä psykoosipotilaan hoitoonsitoutumisen tukena.

Vakavien mielenterveyshäiriöiden, verenpaineen ja sairaalakaasu Xenonin tutkijat saivat suurimmat eli ns. konsortiorahoitukset. Kaikkiaan tukea sai 237 tutkimushanketta tai tutkijaa, heistä 71 valmistelee väitöskirjaansa.

Ensimmäistä kertaa saattoi hakea myös 50/50 tutkijavakanssirahoitusta, jota myönnettiin kahdeksalle tutkijalle 2-4 kuukauden ajaksi. Vuodelle 2015 Tyksin erityisvastuualueelle on tutkimuksiin budjetoitu hankerahoitusta 3 660 000 euroa. Tästä jaettiin nyt 2 605 667 € ja loppu jää yksiköiden myöhemmin jaettavaksi.

Kaikki jakopäätökseen liittyvät tiedot löytyvät osoitteesta www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituspaatokset.aspx

Valtion tutkimusrahoituksella voidaan tukea terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvaa kliinisen sekä palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimuksen tutkimusalueisiin kuuluvaa terveystieteellistä tutkimusta.

Hankerahoitusta on osoitettu koko Tyksin erityisvastuualueelle eli tutkijoita työskentelee sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä, pääasiassa Tyksissä, mutta myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä ja Turun kaupungin terveydenhuollossa.

– Tyks on yliopistosairaala, jonka tehtäviin kuuluu myös tieteellisen tutkimuksen tekeminen. Terveydenhuollon arjessa tehtävän tutkimuksen rahoittaminen on tärkeää, jotta sairauksien ehkäisy, diagnostiikka ja hoito voitaisiin perustaa tutkitulle tiedolle.

– Nyt tehdyillä rahoituspäätöksillä luodaan mahdollisuuksia tehdä tutkimustyötä osin vapaana kliinisestä työstä, palkata hankkeisiin tutkijoita ja maksaa esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Konsortiorahoituksella pyritään tukemaan pitkäjänteisemmin laajempia tutkimushankkeita, toteaa tutkimusylilääkäri Päivi Rautava sairaanhoitopiirin tutkimustoimistosta.

Alla olevaan luetteloon on koottu suurinta rahoitustukea (yli 20 000 euroa) saaneet hankkeet:

Jatkorahoitusta saaneet konsortiohankkeet:

 • Vakavien mielenterveyshäiriöiden etiologia ja hoito (VAMI) -tutkimusohjelma, vastuuhenkilö professori Jarmo Hietala, psykiatria, 72 900 €
 • Turun verenpainekeskus, vastuuhenkilö vastuualuejohtaja, sisätautien erikoislääkäri Ilkka Kantola, 70 200 €
 • Xenon-anestesiakaasun aivoja suojaava vaikutus sydäntapahtuman tai aivovamman jälkeen, vastuuhenkilö anestesian erikoislääkäri, LT Timo Laitio, TOTEK-yksikkö, 72 900 €.

Kliininen tutkimus:

 • Sepelvaltimotaudin uudet tutkimusmenetelmät. Professori Juhani Knuuti, PET-keskus, 29 000 €.
 • Lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen aiheuttamat aineenvaihdunnan häiriöt ihmisen elimistössä tutkittuna uusia kuvantamis- ja laboratoriomenetelmiä käyttäen. Professori Pirjo Nuutila, PET-keskus, sisätaudit, 29 000 €.
 • Kardiovaskulaarisairauksien riski lapsuudesta aikuisuuteen. Akatemiaprofessori Olli Raitakari, Sydäntutkimuskeskus, 30 000 €.
 • Keskeisten lasten- ja nuorisopsykiatristen häiriöiden raskausajan ja varhaiskehityksen riskitekijät. Lastenpsykiatrian professori Andre Sourander, 30 000 €.
 • Tapaturmaisten aivovammojen biomarkkeritutkimus. Dosentti Olli Tenovuo, neurologia, 40 000 €.
 • Aivojen kehitys äidin raskaudenaikaiselle stressille altistuneilla lapsilla – pitkittäinen magneetti- ja diffuusiotensiokuvantamistutkimus aivojen varhaisesta kasvusta, rakenteista ja yhteyksistä. LT Noora Scheinin, psykiatria, 30 000 €.
 • LMNA-mutaatioihin liittyvän laajentavan kardiomyopatian patofysiologia. LT Pekka Taimen, patologia, 25 000 €.

Ehdolliset päätökset:

 • Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus denosumabin tehokkuudesta lonkan tekonivelen kiinnittymisen edistäjänä. Professori Hannu Aro, ortopedia, 20 000 €.
 • Varhainen probioottihoito – ratkaisu lapsuusiän allergioihin ja lihavuuteen. Lastentautiopin professori Erika Isolauri, 29 160 €.
 • Ihosyövän kasvun ja leviämisen mekanismit. Professori Veli-Matti Kähäri, ihotaudit, 21 060 €.
 • STRIP-projektin (Varhaislapsuudessa alkanut sydän- ja verisuonisairastuvuuden ehkäisyprojekti) 25-vuotisseurantatutkimus. Dosentti, osastonylilääkäri Harri Niinikoski, lastenklinikka, 29 160 €.
 • Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen. Professori Juha Rinne, PET-keskus, 32 400 €.
 • Sydän- ja verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksiin liittyvän tulehduksen molekyylikuvantaminen. Professori Anne Roivainen, PET-keskus, 20 000 €.
 • Suolisto- ja hengitystieinfektiot tyypin 1 diabeteksen patogeneesissä (DIPP/INDIS). Lastentautiopin professori, emeritus Olli Simell, 20 250 €.
 • Distaaliset ja muut vakuolaariset lihastaudit. professori Bjarne Udd, Vaasan keskussairaala, 32 400 €.
 • Hampaan proteinaasien esto hammassairauksien ehkäisyssä. Dosentti Arzu Tezvergil Mutluay, 32 400 €.
 • Ruskean rasvan toiminnan merkitys sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöissä. Akatemiatutkija, dosentti Kirsi Virtanen, PET-keskus, 32 400 €.

Palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus, ehdollinen päätös:

 • Eteisvärinä ja sydäntoimenpiteiden hyytymä- ja vuotokomplikaatiot. Professori, toimialuejohtaja Juhani Airaksinen, kardiologia, 32 400 €.
 • Potilastietojen hyödyntäminen terveyspalvelujen kehittämiseksi. Professori Päivi Rautava, kansanterveystiede, 21 870 €.
 • Älytaulu: tiedonhallintaa ja tietojohtamista terveydenhuollon lähiesimiehille. Professori Sanna Salanterä, hoitotiede, 20 140 €.
 • Tekstiviestit psykoosipotilaan hoitoonsitoutumisen tukena. Professori Maritta Välimäki, hoitotiede, 21 650 €.

 

Tämän tiedotteen kokosi lääketieteen toimittaja, tiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimustiedotukseen liittyvissä asioissa. Hänet tavoittaa sähköpostilla: tuula.vainikainen (at) saunalahti.fi ja puh. 045 671955.