Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 6.6.2016 13.16

Tyks Syöpäkeskukselle digitaalinen syöpäpotilaiden seurantapalvelu

Avainsanat:

Tyks Syöpäkeskus on ottanut käyttöönsä verkossa toimivan digitaalisen palvelun lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten seurantaan. Palvelu on osa valtakunnallista syöpäkeskushanketta, jossa Tyks vastaa syövästä selvinneiden lasten ja nuorten terveyden ja elämänlaadun seurannasta. Tavoitteena on selvittää, miten digitaalinen seurantajärjestelmä parhaiten tukisi syöpäkeskuksen toimintaa.

Kyseessä on suomalaisen terveysteknologiayritys Netmedin toimittama Kaiku Health -palvelu, jonka avulla Tyks Syöpäkeskus pystyy keräämään järjestelmällisesti tietoa lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden nykyisestä terveydentilasta ja elämänlaadusta. Samalla kartoitetaan mahdollisia tutkimustarpeita. Palvelussa potilaat voivat myös helposti ottaa suoraan yhteyttä Syöpäkeskuksen myöhäisvaikutuspoliklinikan henkilökuntaan.

Miia Myllynen, Päivi Lähteenmäki ja Merja Vuoristo 

Tyksin syövänhoidon asiantuntijasairaanhoitaja Miia Myllynen (vas.), osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki ja sairaanhoitaja Merja Vuoristo voivat pitää yhteyttä syövästä selvinneisiin potilaisiinsa aiempaa helpommin, kun Tyks Syöpäkeskus otti käyttöönsä verkossa toimivan seurantajärjestelmän. (Kuva: Tyks / Suvi Lähteenmäki)

Kaiku Health –palvelun käyttö on ilmaista kaikille Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella asuville, lapsena tai nuorena syövän sairastaneille henkilöille. Syöpäkeskuksen tavoitteena on liittää vuoden 2016 aikana noin 200 syövästä selviytyjää digitaaliseen seurantaan. Seuranta liittyy valtakunnallisen syöpäkeskushankkeen puitteissa Tyksin vastuulla olevaan STEP-projektiin (selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi).

Suomessa on tällä hetkellä noin 7 000 aikuista, jotka ovat selviytyneet lapsena tai nuorena (alle 25-vuotiaana) sairastetusta syövästä, heistä arviolta noin 1 200 asuu Tyksin toiminta-alueella.

Tietoa potilaille helposti

– Kaiku Health -palvelun avulla saamme helposti jaettua tietoa entisten ja nykyisten potilaiden kanssa. Sähköinen seuranta mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin potilaan oireisiin tai tuntemuksiin – voimme helposti ohjata potilaan oikeille tahoille oikeaan aikaan, sekä tarjota konkreettista tukea myös verkon välityksellä.

– Tilanteen mukaan kutsumme potilaan käymään henkilökohtaisesti vastaanotolla tai ohjaamme perusterveydenhuollon puolelle. Järjestelmällisen yhteydenpidon kautta keräämme myös terveydenhuollon kehittämisen kannalta tärkeää tietoa myöhäisvaikutuksista, kertoo vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki.

Tyks Syöpäkeskuksen koordinaattori Mervi Siekkinen korostaa, että huippuosaamisyksikkönä Tyks Syöpäkeskukselle on tärkeää olla mukana Kaiku Healthin kaltaisten innovaatioiden kehittämisessä.

– Sähköisen seurantapalvelun avulla voimme entistä paremmin tarjota potilaille oikea-aikaista ja tutkimukseen perustuvaa hoitoa, sekä pystymme tarjoamaan tukea elämässä pärjäämiseen myös hoitojen jälkeen.

– Perustamisvaiheessa olevan kansallisen syöpäkeskuksen yhtenä tavoitteena on ottaa käyttöön käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas sähköinen seurantatyökalu, joka tuo asianmukaisen hoidon ja erilaiset selviytyjien elämänlaadun tukimuodot tasapuolisesti kaikkien saataville ilman alueellisia eroja. Nyt tehtävämme on kerätä käyttökokemuksia Tyksin toiminta-alueella, todentaa oletettuja hyötyjä ja arvioida, miten työkalu parhaiten soveltuu kaikkien sairaanhoitopiirien yhteiseen käyttöön, taustoittaa Siekkinen.

MISTÄ ON KYSE

Kansallinen syöpäkeskus FICAN ja Tyks Syöpäkeskus

Tyks Syöpäkeskuksen toiminta pohjautuu valtioneuvoksen päätökseen (Julkisen talouden suunnitelma 2017—2020) kohdentaa yhteensä 17 miljoonaa euroa genomikeskuksen ja kansallisen syöpäkeskuksen (Comprehensive Cancer Center Finland, FICAN) perustamiseen, sekä julkisten biopankkien toimintojen kehittämiseen.

Kansallinen syöpäkeskus koordinoi ja ohjaa syövän hoitoa sekä translationaalista ja kliinistä tutkimusta keskinäisin sopimuksen. Tavoitteena on syövän hoidon liittäminen tiiviimmin korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen.

Suomeen on perustettu viisi alueellista syöpäkeskusta, jotka toimivat osana kansallista keskusta sairaanhoitopiirien erityisvastuualueilla. Niissä on käynnistetty demonstraatioprojekteja, joiden avulla havainnollistetaan kansallisen syöpäkeskuksen perustamisella saavutettavia hyötyjä sekä pohjustetaan tulevien sote-alueiden yhteistyötä mallintamalla soveltuvia toimintatapoja.

Lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten seuranta, eli STEP-projekti, on yksi Tyks Syöpäkeskuksen vastuulla olevista demonstraatioprojekteista, joilla halutaan yhtenäistää toimintaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Lisäksi Tyksissä on käynnissä eturauhassyövän diagnostiikkaan ja suolistosyövän hoitoon liittyvät osaprojektit.

 

 

Lisätietoja

STEP-projektin kotitivut

Kaiku Health –palvelun kotisivut