Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 15.3.2016 12.16

Tyks-tutkimus: ksenon-kaasusta suoja aivoille

Avainsanat:

Tyksistä johdettu kokeellinen tutkimus osoitti:

Potilailla, jotka saivat sydänpysähdyksen jälkeen hengitysilman kautta jalokaasu ksenonia, oli merkittävästi vähemmän valkean aineen vaurioita kuin verrokkipotilailla. Tyksistä johdetun tutkimuksen tulokset julkaistiin 15.3.2016 arvostetussa kansainvälisessä julkaisussa, JAMAssa (The Journal of the American Medical Association).

Hapenpuute aiheuttaa pitkittyessään palautumattoman aivovaurion sydänpysähdyksen yhteydessä. Minkään tähän mennessä tutkitun lääkeaineen ei ole todettu voivan suojata ihmisaivoja hapenpuutevauriolta.  Hengitysilman kautta annettavalla jalokaasu ksenonilla on aiemmin todettu eläinkokeissa olevan aivoja hapenpuutteelta suojaavia ominaisuuksia.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä kliinisessä lääketutkimuksessa annettiin vuosina 2009–2014 ensimmäisenä maailmassa ksenonia sydänpysähdyksen jälkeen elvytetyille tehohoitopotilaille.

Tutkimukseen otettiin 110 potilasta, joista puolet arvottiin saamaan normaalin hoitokäytännön mukaista hoitoa, ja puolet tämän lisäksi kokeellista ksenonhoitoa vuorokauden ajan. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ksenonin suojaavaa vaikutusta aivojen valkeaan aineeseen.

– Hoidon jälkeen aivojen magneettitutkimuksessa todettiin, että ksenonhoitoa saaneilla potilailla aivojen valkean aineen vaurio oli merkitsevästi vähäisempää kuin tavallista hoitoa saaneilla. Noin 42 prosenttia aivojen valkeasta aineesta oli vaikeammin vaurioitunutta kontrollipotilailla. Tämä viittaa aivoja suojaaviin ominaisuuksiin myös ihmisillä, koska aivojen valkea aine on erityisen tärkeä korkeampien älyllisten toimintojen kannalta, kertoo tutkimuksen johtaja, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Timo Laitio Tyksin teho-osastolta.

Havainto ksenonin lupaavista ihmisaivoja suojaavista ominaisuuksista tulee varmistaa vielä huomattavasti laajemmassa kliinisessä potilastutkimuksessa. Seuraavan vaiheen tutkimuksessa tulee selvittää ksenonin vaikutusta neurologiseen toipumiseen, suorituskykyyn ja pidemmän ajan selviytymiseen. On myös tutkittava, onko ksenonista uudeksi teho-osastoilla annettavaksi hoitomuodoksi sydänpysähdyksen aiheuttaman aivojen hapenpuutevaurion jälkeen. 

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

 

Julkaisu: Ruut Laitio, Marja Hynninen, Olli Arola, Sami Virtanen, Riitta Parkkola, Jani Saunavaara, Risto O. Roine, Juha Grönlund, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Minna Bäcklund, Päivi Silvasti, Eija Nukarinen, Marjaana Tiainen, Antti Saraste, Mikko Pietilä, Juhani Airaksinen, Leena Valanne, Juha Martola, Heli Silvennoinen, Harry Scheinin, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi, Marjut Varpula, Outi Inkinen, Klaus T. Olkkola, Mervyn Maze, Tero Wahlberg, Timo Laitio: Effect of Inhaled Xenon on Cerebral White Matter Damage in Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest A Randomized Clinical Trial. JAMA, 2016; 315(11):1120-1128. doi:10.1001/jama.2016.1933

Kirjoittajista Tyksissä ja Turun yliopistossa työskentelevät:

 

Ruut Laitio, Olli Arola, Juha Grönlund, Harry Scheinin, Outi Inkinen ja Timo Laitio työskentelevät Tyksin Totek-palvelualueella (Toimenpidepalvelut, tehohoito ja kivunhoito).

Juhani Airaksinen, Antti Saraste ja Mikko Pietilä (Sydänkeskus), Risto O. Roine (Neuro-toimialue), Riitta Parkkola ja Sami Virtanen (Kuvantamisyksikkö), Jani Saunavaara (Lääketieteellisen fysiikan yksikkö), Tero Wahlberg (Biostatistiikan yksikkö).

Hyks/Helsingin yliopisto: Marja Hynninen, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Minna Bäcklund, Päivi Silvasti, Eija Nukarinen, Leena Valanne, Juha Martola, Heli Silvennoinen, Klaus T. Olkkola, Marjaana Tiainen, Marjut Varpula, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi.

University of California, San Fransisco: Mervyn Maze

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteella tuula.vainikainen(at)saunalahti.fi ja puhelinnumerosta 045 671 9558.