Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 4.2.2021 15.47

Tyksin naistenklinikalla hoidettaviin potilaisiin keskittyvälle EU-hankkeelle mittava rahoitus – 15 miljoonaa euroa munasarjasyövän tutkimukseen

Avainsanat:

Turun yliopistolliselle keskussairaalalle (Tyks) on myönnetty miljoona euroa munasarjasyövän tutkimukseen Euroopan Unionin rahoitusohjelmasta. DECIDER-tutkimuksen tavoitteena on kehittää munasarjasyövän diagnostiikkaa ja hoitoa tekoälyn avulla.

Nina Halme, Liisa Riihiaho ja Johanna Hynninen naistentautien polikinikan oven edessä.

Kuvassa tutkimushoitajat Nina Halme (vas.) Ja Liisa Riihiaho sekä tutkijalääkäri Johanna Hynninen.

Hankkeen saama tuki on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista Euroopan Unionin tutkimusrahoituksista. Kansainvälisen, viisi vuotta kestävän DECIDER-tutkimushankkeen yhteisbudjetti on lähes 15 miljoonaa euroa, ja hankkeeseen osallistuu yhteensä 14 organisaatiota seitsemästä Euroopan maasta.

Munasarjasyöpään kuolee Suomessa noin 400 naista vuosittain, Euroopassa yli 40 000 naista. Suurinta osaa potilaista hoidetaan leikkauksen lisäksi platinapohjaisilla solunsalpaajilla. Platinahoitojen teho kuitenkin heikkenee hoitosyklien aikana ja tällä hetkellä sellaisille munasarjasyöpäpotilaille, joille kehittyy resistenssi solunsalpaajahoitoihin, on olemassa vain vähän tehokkaita hoitomuotoja.

Helmikuun aikana käynnistyvässä EU-hankkeessa kehitetään diagnostisia työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa potilaat, joille nykyhoidot eivät toimi. Hankkeen tavoitteena on löytää toimivia lääkeyhdisteitä syöpäkasvaimesta mitatun tiedon perusteella.

– Uudet työkalut, joiden ansiosta syöpiä voidaan tulevaisuudessa hoitaa tehokkaammin ja kohdennetummin, vähentävät paitsi inhimillisen kärsimyksen määrää, myös sairaanhoitoon kohdistuvaa kuormaa, Helsingin yliopiston professori ja DECIDER-hankkeen koordinaattori Sampsa Hautaniemi kertoo.

Tekoäly yhdistää ja visualisoi tiedot lääkärin käyttöön

Potilaan hoitovastetta ennustetaan hankkeessa menetelmillä, jotka hyödyntävät potilaasta ja kasvaimesta saatavaa histopatologista tietoa sekä genomitietoa. Tehokkaita, yksilöllisiä hoitomuotoja etsitään syöpäsolujen genomin muutosten ja geenien toimintahäiriöiden perusteella.

– Kehitämme avoimen lähdekoodin ohjelmiston, joka yhdistää ja visualisoi potilaskohtaisen oleellisen tiedon. Datan avulla hoitavat lääkärit pystyvät helpommin löytämään tehokkaan hoitomuodon potilaalle, Hautaniemi sanoo.

Oikeustieteilijät tarkastelevat eettisiä ja juridisia kysymyksiä

Lääketieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeessa tarkastellaan tutkimuksen aikana mahdollisesti ilmeneviä eettisiä ja oikeudellisia haasteita, jotka haittaavat tai hidastavat uusien hoitomenetelmien hyödyntämistä niiden potilaiden hoidossa, jotka eivät enää saa hoitovastetta solunsalpaajilla. 

– Haluamme edistää yksilöllistettyjen hoitomuotojen kaupallistamista ja saatavuutta eettisesti ja oikeudellisesti kestävällä tavalla, tutkijatohtori Juli Mansnérus professori Päivi Korpisaaren tutkimusryhmästä kertoo.

Tyks hoitaa tutkimukseen osallistuvat potilaat

Kaikki hankkeeseen osallistuvat potilaat hoidetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa projektista vastaa gynekologisen onkologian erikoislääkäri, dosentti Johanna Hynninen. Potilaiden jatkoseuranta verinäytteineen onnistuu myös Satasairaalassa Porissa sekä Vaasan keskussairaalassa.

– Tyksin naistenklinikalla on tehty pitkäjänteisesti munasarjasyöpätutkimusta jo vuosien ajan. Tutkimus kulkee meillä kliinisen hoidon rinnalla ja lääkärimme muun muassa keräävät näytteitä syöpäleikkauksista. Syöpätutkimus nähdään tärkeänä, sillä vain sitä kautta potilaamme voivat saada uusia, tehokkaita hoitoja. On hienoa, että olemme kliinisenä yksikkönä mukana merkittävässä konsortiossa ja EU on arvioinut tutkimustyömme korkeatasoiseksi, Hynninen sanoo.

Myös potilasjärjestöt ovat vahvasti mukana tutkimuksessa neuvoa-antavassa roolissa, ja syöpäpotilaiden näkökulmaa hankkeelle antavat Suomen Syöpäpotilaat ry ja Suomen Syöpäjärjestöt.

DECIDER-hankkeen (Clinical Decision via Integrating Multiple Data Levels to Overcome Chemotherapy Resistance in High-Grade Serous Ovarian Cancer) partnerit ja vastuuhenkilöt:

 • Helsingin yliopisto (Sampsa Hautaniemi, Olli Carpén, Päivi Korpisaari)
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (Johanna Hynninen)
 • HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (Anni Virtanen)
 • Karoliininen Instituutti (Jussi Taipale, Ruotsi)  
 • Kraeftens Bekaempelse (Tuula Kallunki, Tanska)
 • Universitatsklinikum Heidelberg (Julio Saez-Rodriguez, Saksa)
 • Institut Pasteur (Benno Schwikowski, Ranska)
 • Universita degli studi di Modena di e Reggio Emilia (Elisa Ficarra, Italia) 
 • Fundacio Institut de Recerca Biomedica (Fran Supek, Espanja)
 • Centro Nacional de Supercomputacion (Salvador Capella, Espanja)
 • Aiforia Technologies Oy (Kaisa Helminen, Suomi)
 • Veil.ai Ltd (Tuomo Pentikainen, Suomi)
 • 2cureX A/S (Ole Thastrup, Tanska)
 • AB Analitica SRL (Diego Boscarino, Italia)

Neuvoja ja potilasnäkökulmaa projektille antavat potilasjärjestöt: Suomen Syöpäpotilaat ry, Suomen Syöpäjärjestöt.

Rahoitus on myönnetty Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa sopimusnumerolla 965193.