Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 5.7.2021 16.47

Uusi sähköinen ohjausjärjestelmä korvaa aikaavievän puhelinrumban vuodeosastopaikan löytämisessä asiakkaalle

Avainsanat:

Valmisteilla oleva pilotti odotetusta vuodeosastopaikkojen sähköisestä ohjausjärjestelmästä säästää aikaa sekä päivystyksessä että vastaanottavassa päässä Varsinais-Suomen eri terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Terveyskeskusten vuodeosastopaikkojen sähköinen ohjausjärjestelmä on Varsinais-Suomessa odotettu uudistus. Siinä voidaan toteuttaa potilassiirrot sähköisen vuodepaikkavarausjärjestelmän avulla päivystyksestä, Tyks Akuutista, Varsinais-Suomen eri terveyskeskusten vuodeosastoille.

– Pilottiin kuuluvat yksiköt ovat Tyks Akuutti ja kaikkien Varsinais-Suomen kuntien terveyskeskusten vuodeosastot, kertoo Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien mallintamisen projektikokonaisuutta (PKPK) projektipäällikkönä vetävä ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman.

Soten rakenneuudistushankkeen PKPK-projektikokonaisuuteen kuuluvalle pilotille on saatu hyväksyntä sekä sote-hankkeiden ohjausryhmältä että sairaanhoitopiirin johdolta.

– Pilottiorganisaatioiden yhdyshenkilöt on nyt nimetty ja heidän kanssaan on pidetty aloitusinfo. Seuraavaksi on tulossa tarkemmat määrittelyt – ainakin osin organisaatiokohtaisesti – yhdyshenkilöiden kanssa, Laivoranta-Nyman kertoo.

Tarkempien määrittelyjen jälkeen sovellustoimittajalta saadaan tarjous. Jos tarjous on hyväksyttävissä, käyttöönotto tapahtuu heti muutos- ja testauskierrosten jälkeen syksyn puolella.

Sovellus tietää kotikunnan eri vuodeosastot ja niiden paikkatilanteen

Tulossa olevan sovelluksen on tarkoitus tietää potilaan oman kotikunnan mukaiset eri vuodeosasto- ja kotisairaalamahdollisuudet ja se näyttää myös osastojen kulloisenkin paikkatilanteen.

– Tavoitteena on potilaan ohjaus jatkohoitopaikkaan nykyistä sujuvammin ja sitä kautta siirtoviiveiden vähentäminen ja lopulta myös alueen jatkohoitopaikkojen nykyistä tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen. Sovelluksesta saadaan myös tilannekuvaa koko Varsinais-Suomen terveyskeskusten vuodeosastopaikoista, Laivoranta-Nyman iloitsee.

Varsinais-Suomen kaikista perusterveydenhuollon organisaatioista ja Tyks Akuutista on nimetty pilottiin yhdyshenkilö. He ovat avainasemassa sovelluksen määrittelytyössä yhdessä sote-rakennehankkeen PKPK- ja Etäpalvelujen reittikartta -tiimien kanssa.

Sähköisten palveluiden hankejohtaja Johannes Holvitie Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo, että valmistelutoimenpiteenä tehdään ydinprosessien mallinnusta. Se kuvaa toimijat, toimijoiden väliset vastuut ja järjestelmässä siirrettävän tiedon toimijalta toiselle. Tähän prosessimallinnukseen pyritään osallistamaan alueen kaikki vuodeosasto-, kotisairaala- ja Tyks Akuutin yhdyshenkilöt.

– Mallinnukset tehdään ryhmissä, joissa on mahdollisimman samantyyppisten potilaslogististen organisaatioiden edustajia. Kun vääriä olettamia tai puutteita löytyy, prosessimallia korjataan tai täydennetään. Mallinnuksen valmistuttua prosessi tuodaan toiminnanohjausjärjestelmän mukautusten kautta käyttäjien tueksi, Holvitie selvittää.

– Tämä kaikki vaatii selkeitä vastuiden määrittelyjä eri toimijoiden välillä, sillä mitä paremmin vastuut hoidetaan, sitä laadukkaampaa tietoa saadaan järjestelmään ja näin automatisoituun tiedon tuotantoon.

Liittyvät hankkeet: