Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 24.2.2017 12.16

"Valinnanvapauden aikataulu mahdoton"

Avainsanat:

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat:

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ehdottavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa suunnitellulle valinnanvapauden toteuttamiselle uutta aikataulua. Johtajat toteavat yhteisessä julkilausumassaan yksimielisesti, että valinnanvapauden käynnistäminen vuoden 2019 alusta on mahdotonta.

Hallitus julkaisi esitysluonnoksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 31.1.2017. Se myös julkaisi lausuntopyynnön, jossa se toteaa lakiluonnoksen olevan keskeneräinen.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajien mielestä esitys on liian keskeneräinen.

– Nyt esitetty lakiluonnos on keskeneräinen ja tulkinnanvarainen. Sen käsittelyaikataulu on asian tärkeyteen nähden liian kiireellinen. Lausuntokierros tulee toteuttaa siinä vaiheessa, kun hallituksen esitys valinnanvapautta koskevaksi laiksi on ristiriidaton ja täydennetty niillä elementeillä, jotka lakiluonnoksesta on nyt mainittu puuttuvan, julkilausumassa todetaan.

Potilaan valinnanvapauden toteuttaminen on välttämätöntä, EU:n potilasdirektiivi käytännössä edellyttää sitä.

– Kannatamme asiakkaiden valinnanvapauden laajentamista Suomen terveydenhuollossa. Valinnanvapauden tulee kuitenkin olla hallittua ja pysyä kaikissa olosuhteissa järjestäjätahon hallinnassa. Vain tällä tavalla voidaan parantaa taloudellista tehokkuutta ja edistää laatua, yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat sanovat.

Sisältää ristiriitoja

Ministeri Juha Rehulalle toimittamassaan julkilausumassa johtajat kertovat ristiriitaisuuksista, joita he näkevät esityksessä. Niiden ratkaisemiseen tarvitaan enemmän aikaa. 

– Olemme yksimielisiä, että valinnanvapauden käynnistäminen 1.1.2019 alkaen on käytännössä mahdotonta. Asiaan liittyy sekä periaatteellisia että teknisiä ongelmia. Kuten edellä todetaan, maakuntia ei tuottajina ole kuin 1.1.2019 lähtien, joten niitä ei voi rekisteröidä tuottajiksi tätä ennen. Maakunnan nykyisten perusterveydenhuollon toimipisteiden rekisteröiminen sote-keskuksiksi täytyy myös tehdä ennen kuin ne voidaan rekisteröidä palveluun, julkilausumassa todetaan.

Johtajat viittaavat myös kokemuksiinsa uusien tietojärjestelmien kehittämisestä. He eivät usko, että rekisteröinnin ja vaadittavan tiedonvaihdon mahdollistavia tietojärjestelmiä tullaan saamaan valmiiksi 1.1.2019 mennessä.

Uhkana kustannusten kasvu

Valinnanvapauslainsäädännöllä vaikutetaan voimakkaasti rahan liikkumiseen terveydenhuollossa. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat toteavat, että kokonaan uudenlaiseen rahoitusjärjestelmään ("raha seuraa potilasta") siirtyminen tulee tehdä perusteellisen ja monipuolisen harkinnan pohjalta.

– Riskinä on muuten, että tehokkaan ja pääosin hyvin toimivan järjestelmän ydin murennetaan ratkaisuilla, joista seuraa vaikeasti korjattavia ongelmia ja kustannusten kasvua. Tämä ei ole kenenkään etu.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ehdottavat, että eduskunnan puolueet yli hallitus – oppositio –rajan neuvottelevat ja sopivat yhdessä valinnanvapauden toteuttamisen periaatteista ja aikataulusta.

– Rinnakkain tämän kanssa ehdotamme jatkovalmisteltavaksi valinnanvapauslainsäädäntö siten, että sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tapahtuvaan valmisteluun osallistuvat sekä julkisten että yksityisten tuottajien edustajat.

Aki Lindén

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Rauno Ihalainen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopistollinen sairaala

Leena Setälä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun yliopistollinen keskussairaala

Aino-Liisa Oukka

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala

Risto Miettunen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala

Viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä kattavat 60 prosenttia maamme väestöstä, yli 65 prosenttia maamme julkisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja 25 prosenttia koko kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lue koko julkilausuma:

Yo_shp_valinnanvapaus_julkilausuma (pdf)