Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 30.3.2021 16.47

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on valmis aloittamaan vapaaehtoisen sote-valmistelun

Avainsanat:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on valmis aloittamaan yhdessä kuntien kanssa niin sanotun vapaaehtoisen sote-valmistelun. Asiasta päätti sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 30.3.2021. Sairaanhoitopiiri jatkaa ja laajentaa aihetta koskevia keskusteluita kuntien kanssa. Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen etenee. 

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti lisäksi aloittaa sote-uudistuksen projektin. Sen tarkoituksena on selvittää, miten sairaanhoitopiiri sulautuisi mahdollisesti perustettavaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Päätöksen taustalla on ajatus siitä, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suunnittelu ja perustaminen olisi jo aloitettu, jos sote-lait hyväksytään tämän vuoden aikana.

Toistaiseksi hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista valmistelua ei ole Varsinais-Suomessa käynnistetty. Sotea on työstetty verkostomaisesti ilman keskitettyä organisaatiota.

– Haluamme osaltamme olla yhdessä rakentamassa kokonaisuutta varsinaissuomalaisten parhaaksi yhdessä kuntien kanssa. Edessä on paljon työtä. Sitä on mielestämme hyvä lähteä tekemään nyt keväällä ja tarttua muutokseen konkreettisesti, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

VSSHP katsoo, että mahdollisen sote-uudistuksen vaatimaa valmistelua on tärkeää pohtia ja konkretisoida sairaanhoitopiirissä sekä laajemmin koko Varsinais-Suomessa.

– Sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset koskettavat kaikkia varsinaissuomalaisia. Lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja uudistuksen lopputulos ratkeaa todennäköisesti myöhemmin tämän vuoden aikana. Lähikuukaudet ovat ratkaisevia siinä, miten palvelut tulevaisuudessa maakunnassamme hoidetaan, Bergendahl sanoo.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen etenee

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tiistaina 30.3. myös alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen tavoitteet. Varsinais-Suomen kuntien, kuntayhtymien ja sote-johdon yhteisenä tavoitteena on, että alueelle saadaan yksi ja yhtenäinen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

– Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen luo sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhtenäisen tietojärjestelmäkokonaisuuden. Näin asiakkaan tiedot pysyvät kokonaisvaltaisesti hoitoa ja palveluita tarjoavien organisaatioiden käsissä. Sen myötä varsinaissuomalaiset saavat aiempaa parempaa, organisaatiorajat ylittävää palvelua, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mika Tervonen sanoo.

Muutoksen myötä kaikki asiakkaan asioita hoitavat tahot saisivat entistä tehokkaammin käyttöönsä tarvitsemansa tiedot.

– Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaisesti se, että asiakas saa entistä parempaa ja oikea-aikaisempaa palvelua sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluntuottajilta. Tieto kulkee, on saatavilla ja kaikkia meitä koskeva hoito ja huolenpito paranevat merkittävästi, Tervonen kertoo.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen hajanainen, 41 erilaisesta perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmästä muodostuva kokonaisuus ei tue parhaalla mahdollisella tavalla alueellisten palveluiden järjestämistä. Lisäksi tulee yhdistää toiminta ja käytänteet. Tämän myötä Varsinais-Suomeen saadaan yhtenäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmä.

Kokonaisuus sisältää myös selvityksen järjestelmien yhtenäistämisen hankinnasta.

Taustaksi:

Sotevalmistelussa on viisi vaihetta. Varsinais-Suomessa ollaan tällä hetkellä muutoksen toisessa vaiheessa.

  1. Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)

  2. Toimeenpanon valmistelu (HE eduskuntaan 12/2020) 

  3. Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)

  4. Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien

  5. Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista valmistelua ei ole Varsinais-Suomessa käynnistetty. Soten sisältövalmisteluun ei toistaiseksi ole perustettu muutosorganisaatiota, vaan valmistelussa mukana olevat ovat työskennelleet hankkeessa verkostomaisesti ilman keskitettyä organisaatiota.

Varsinais-Suomessa sote-valmistelussa on toistaiseksi keskitytty palvelujen sisältöjen kehittämiseen. Sote-valmistelua on toteutettu vapaaehtoisesti kahdella valtion rahoittamalla hankkeella. Käytännössä sisältövalmistelua on toteutettu hajautetussa rakenteessa:

  • 1. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke (2020–2022, hallinnointivastuu Turun kaupungilla) ja
  • 2. Soterakenneuudistus-hanke (2020–2021, hallinnointivastuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä).
  • Molemmilla näillä on kehitetty palvelujen sisältöjä tai sote-uudistuksen ICT-järjestelmiä.