Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 25.1.2021 12.16

Vastasyntyneenä saadulla antibioottihoidolla voi olla vaikutuksia lapsen pituuskasvuun

Avainsanat:

Ensimmäisten elinpäivien aikana annettava antibioottihoito voi pelastaa vastasyntyneen hengen, mutta sillä saattaa olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kasvuun. Nature Communications-lehdessä julkaistussa turkulaistutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että vastasyntyneen antibioottialtistus on yhteydessä niukempaan lapsuusiän kasvuun.

Tutkimuksessa selvitettiin rekisteritietojen avulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2008–2010 syntyneiden, yhteensä 14 946 lapsen vastasyntyneisyyskauden eli noin neljän ensimmäisen elinviikon aikaista hoitoa ja altisteita sekä kasvua.

Turun yliopiston apulaisprofessori Samuli Rautavan johtama tutkimusryhmä havaitsi, että lyhytkin altistuminen antibiooteille elämän ensimmäisten päivien aikana oli yhteydessä poikien hitaampaan pituuskasvuun ja painonkehitykseen ensimmäisen kuuden ikävuoden aikana. Tytöillä vastaavaa yhteyttä ei todettu. Tuloksen luotettavuuden varmistamiseksi asiaa selvitettiin myös saksalaisen PEACHES-tutkimuksen lapsiaineistossa ja tulokset olivat samat.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ensimmäisten elinkuukausien aikana saadut antibioottihoidot voivat lisätä lasten ylipainoisuuden ja lihavuuden riskiä, mutta vastasyntyneisyyskauden antibioottialtistuksen yhteyttä kasvuun ei ole tunnettu.

– Myös tässä tutkimuksessa havaitsimme, että myöhemmin aloitetut eli vastasyntyneisyyskauden jälkeiset antibioottihoidot olivat yhteydessä suurempaan lapsuusiän painoindeksiin sekä tytöillä että pojilla, joten antibioottihoidon pitkäaikaisvaikutukset näyttävät riippuvan altistumisiästä, Rautava huomauttaa.

– Sen sijaan nimenomaan vastasyntyneisyyskaudella annetut, ei juurikaan kolmea vuorokautta pidemmät antibioottihoidot, olivatpa ne infektiotautiin suunnattuja tai varmuuden vuoksi aloitettuja, vaikuttivat tutkimuksemme perusteella päinvastaisesti: kasvua hidastavasti, Rautava jatkaa.

Syy erilaisissa mikrobistoissa

Yhteistyössä israelilaisen Bar-Ilan University -yliopiston tutkijoiden kanssa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että vastasyntyneen antibioottialtistuksen vaikutukset kasvuun syntyvät antibioottihoidon aiheuttaman suolistomikrobiston häiriön välityksellä.

– Tutkimuksessa kerättyjen ulostenäytteiden perusteella vastasyntyneenä antibioottihoidolle altistuneiden ja sille altistumattomien lasten suolistomikrobiston koostumuksessa on merkittäviä eroja. Antibiooteille altistuneiden vastasyntyneiden suolistomikrobisto oli kuukauden iässä merkittävästi yksipuolisempi kuin verrokeilla, ja mikrobiston koostumus pysyi erilaisena kahden vuoden ikään asti. Erityisesti antibiootin vaikutus todettiin Bifidobacterium-suvun bakteereissa, Rautava kertoo.

Suolistomikrobiston poikkeavuuden merkitys kasvuhäiriön synnyssä osoitettiin kokeilla, joissa vastasyntyneenä antibiootille altistuneiden ja altistumattomien lasten suolistomikrobisto siirrettiin mikrobittomissa oloissa kasvaneille hiirille. Uroshiirillä, joille siirrettiin antibiootille altistuneen lapsen suolistomikrobisto, kasvu hidastui. Naarashiirillä vaikutusta ei nähty. 

Nyt julkaistu tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä lasten antibioottialtistuksen ja kasvun välisestä yhteydestä ja osoittaa ensimmäisen kerran, että myös vastasyntyneen antibioottialtistuksella on pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kasvuun.

– Vastasyntyneen bakteeri-infektiot ovat henkeä uhkaavia sairauksia, ja ripeä antiboottihoidon aloittaminen on infektiota epäiltäessä välttämätöntä. Jatkossa tarvitaan kuitenkin tarkempia keinoja vastasyntyneen bakteeri-infektion varhaiseen ja luotettavaan tunnistamiseen, jotta antibioottialtistuneiden lasten määrää voidaan rajoittaa. Toisaalta tarvitaan uusia keinoja tukea antibiooteille altistuneiden lasten suolistomikrobiston kehitystä ja tervettä kasvua, Rautava korostaa.