Hyppää pääsisältöön

Ääniterapia

Avainsanat:

Ääniterapia on puheterapeutin toteuttamaa äänen hoitoa ja kuntoutusta.

Puheterapeutin vastaanotolle tullaan foniatrian poliklinikan lääkärin lähetteellä. Ensimmäisellä käynnillä puheterapeutti tutkii potilaan ääntä ja äänentuottoa. Tutkimuksen perusteella päätetään terapian aloittamisesta ja laaditaan terapiasuunnitelma.

Jatkokäynneillä tehdään puheterapeutin ohjauksessa erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia, jotka tähtäävät yleensä äänen laadun ja kestävyyden sekä äänentuottotekniikan parantamiseen.

Terapiassa harjoitetaan ääntöhengityksen ja kurkunpään lihasten säätelyä. Keskeistä on kotiharjoitusten tekeminen säännöllisesti terapiakäynnillä saatujen ohjeiden mukaan.

Ääniterapiaan sisältyy myös ääniergonomiaa, joka tarkoittaa ääntä ja äänentuottoa rasittavien tekijöiden kartoittamista ja korjaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti työolosuhteiden ääniergonomiaan. Terapiassa kootaan myös yksilölliset äänenhuolto-ohjeet jatkoa varten.

Lisäksi äänihäiriöpotilaille voidaan lainata kokeilukäyttöön äänenvahvistuslaitteita ja tarvittaessa tehdään suosituksia niiden hankinnasta. Äänenvahvistuslaitteeseen liittyviä käytännön asioita voi hoitaa myös foniatrian poliklinikan sairaanhoitajan kautta.

Ääniterapiakäyntien määrä riippuu häiriön laadusta ja vaikeusasteesta. Keskimäärin käyntejä tulee 3-10. Ääniterapia toteutetaan yleensä viikoittaisin käynnein.

Puheterapeutin toteuttama ääniterapia voi tapahtua Tyksissä foniatrian poliklinikalla, joissakin terveyskeskuksissa tai yksityisen puheterapeutin vastaanotolla.

Toimipisteet

Foniatrian vastaanotot

Tutkimme ja hoidamme kurkunpään sairauksia, sekä niiden aiheuttamia ääni- ja nielemishäiriöitä. Keskeisin potilasryhmämme on äänihäiriöiset aikuiset…