Hyppää pääsisältöön

Ajoterveysarviointi

Avainsanat:

Liikennelääketiede selvittää ajoterveyteen vaikuttavia tekijöitä arvioiden mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sairauden tai sairauksien vaikutusta ajokykyyn.

Auton sisältä kuvattu ohitustilanne.

Äkillinen sairastuminen voi vaatia erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa. Ajokyky voi muuttua nopeasti.

Sairastumisen vuoksi voi olla tarpeen rajoittaa ajolupaa määräaikaisesti sairaudesta toipumisen ajaksi. Tällöin siitä tehdään merkintä sairauskertomukseen ja potilas saa tästä sairauskertomusmerkinnästä itselleen kopion. Ajokiellon aikana ei tulisi ajaa koska liikennevakuutusyhtiöt voivat katsoa etteivät ne ole korvausvelvollisia tässä tilanteessa.

Ammattikuljettajien ajoterveyttä seurataan työterveyshuollossa tai terveyskeskuksessa riippuen siitä, miten työterveyshuolto on järjestetty.  Säännölliset terveystarkastukset toteutuvat sopimuksen mukaan. Pakollinen ajokortin uudistus alkaa 45- tai 50-vuotiaana ja vaatii lääkärinlausunnon. Ajokorttilausuntoja tarvitaan tästä iästä eteenpäin 5 vuoden välein ja tämä koskee myös EU ammattiajokorttia. Ohjeistus EU ajokorttidirektiivistä.

Ajoterveyttä kuitenkin arvioidaan jokaisella terveydenhuoltokäynnillä ja kuljettaja voi myös itse pyytää tätä arviointia. Ennaltaehkäisevät toimet pidentävät ajouraa kaikissa ajokorttiryhmissä. Sairauskertomuksiin ajoterveysarviointi kirjataan osana terveystarkastuksia. Vastuu omasta ajokunnosta on aina kuljettajalla itsellään tieliikennelain mukaisesti. Ajoterveyden ylläpitoon ja hoitoon saa tukea terveyshuollosta.

Toimipisteet

Ajopoli – Tyksin liikennelääketieteen osaamiskeskus

Tyksin Ajopolilla (liikennelääketieteen osaamiskeskus) tarjoamme moniammatillista liikennelääkärien asiantuntija- ja konsultaatiopalvelua vaativissa ja…