Hyppää pääsisältöön

Fysioterapia

Avainsanat:

Fysioterapian avulla voidaan edistää ja ylläpitää toimintakykyäsi sekä tukea osallistumistasi sinulle merkityksellisen arjen ja yhteiskunnan toimiin.

Fysioterapiassa tavoitteena on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapiassa harjoitellaan taitoja, joiden avulla ihminen voi paremmin huolehtia itsestään, suorittaa arkiaskareita, leikkiä, suoriutua työstään tai opinnoistaan ja nauttia vapaa-ajastaan. Keskeisinä menetelminä meillä on käytössä terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan, lapsen tai aikuisen, toiminta- ja liikkumiskykyä. Arviointi tehdään haastattelemalla, havainnoimalla asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä sekä erilaisilla testeillä ja standardoiduilla arviointimenetelmillä. Tutkimisen ja arvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä suunnitelma terapian tavoitteista ja sisällöstä. Suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaan läheiset.

Fysioterapia voi olla esimerkiksi

  • liikkeen ja liikkumisen harjoittelua vamman tai operaation jälkeen
  • hengitystekniikan ohjausta
  • elintapaohjausta 
  • apuvälinetarpeen arviointia.

Erikoissairaanhoidossa fysioterapiaa toteutetaan osana osastohoitoa sekä avo- tai etäkäynteinä poliklinikoilla. Fysioterapia toteutuu aina hoitavan lääkärin pyynnöstä tai sovitun prosessin mukaisesti. Fysioterapiapalveluiden tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen, toimintakykyinen ja itsehoitoon motivoitunut asiakas.

Tyksissä fysioterapiapalveluita on tarjolla kantasairaalan alueella, Kaskenlinnan sairaalassa, Turunmaan sairaalassa sekä Salon, Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa.

Toimipisteet

Fysioterapia, T-sairaala

Fysioterapeutit työskentelevät T-sairaalassa usealla eri vuodeosastolla ja poliklinikalla.

Fysioterapia, Majakkasairaala

Fysioterapeutit työskentelevät Majakkasairaalassa Lasten- ja nuorten klinikan osastoilla ja poliklinikoilla, Korva-, nenä- ja kurkkutautien osastolla sekä…

Fysioterapia, A-sairaala

Fysioterapeutit työskentelevät A-sairaalassa Plastiikka- ja yleiskirurgian osastolla, Sisätautiosastolla, Urologia osastolla sekä Keuhko- ja…

Fysioterapia, U-sairaala

Fysioterapeutit työskentelevät U-sairaalassa polikliinisten potilaiden kanssa 3. ja 5. kerroksessa.