Hyppää pääsisältöön

Kuulovammaisten lasten, nuorten ja opiskelijoiden kuntoutusohjaus

Avainsanat:

Kuulovammaisten lasten kuntoutusohjaus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja 1–4-luokkalaisille sekä heidän perheilleen tukemaan kuulovammaisen lapsen ja nuoren kokonaiskehitystä. Kuulovammaisten nuorten kuntoutusohjaus on tarkoitettu peruskoulun 5–9-luokkalaisille, toisen asteen opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille sekä heidän läheisilleen.

Kuntoutusohjaaja

  • tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään kotikäynneillä, joilla ohjataan perhettä käyttämään sopivia kuntoutusmenetelmiä, apuvälineitä ja kuntoutuspalveluja.
  • ohjaa ja konsultoi päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen työntekijöitä sekä alan viranomaisia.
  • osallistuu hoito- ja kuntoutusneuvotteluihin ja toimii yhdyshenkilönä kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä.
  • on mukana sopeutumis- ja kuntoutumiskurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tiedottaa kuulovammaisuudesta, kuulovammaisen lapsen ja nuoren tarpeista sekä kuulonsuojelusta.

Kuntoutusohjaajan palvelut ovat potilaalle maksuttomia. Kuntoutusohjaajaa koskee salassapitovelvollisuus.

Toimipisteet

Kuulokeskus

Tutkimme ja hoidamme kuulovikoja. Määritämme, säädämme ja korjaamme kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita. Suunnittelemme ja toteutamme kuulonkuntoutusta.