Hyppää pääsisältöön

Puheterapia

Avainsanat:

Puheterapia on puheterapeutin toteuttamaa kaiken ikäisille ihmisille tarkoitettua vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, kielen, äänen sekä syömisen ja nielemisen häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä sekä turvallista syömis- ja nielemiskykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti ohjaa asiakasta ja asiakkaan lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön, osallistuminen tulee mahdolliseksi ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn olisi mahdollisimman pieni.

Tyksissä puheterapeutin vastaanotolle tullaan poliklinikoiden ja osastojen kautta lääkärin lähetteellä (ks. myös Apuvälinekeskuksen lähetekäytäntö). Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella poliklinikoilla tai potilaan luona vuodeosastolla. Osa ohjaus- ja seurantakäynneistä voidaan toteuttaa myös etävastaanottona.

Puheterapeuttisessa arviossa määritellään häiriön laatua ja vaikeusastetta haastattelemalla, havainnoimalla, tekemällä erilaisia tehtäviä ja testejä ja tarvittaessa lisätutkimuksin, kuten nielemisen tähystystutkimuksella. Puheterapeutit toimivat osana moniammatillisia työryhmiä ja ovat mukana laatimassa tehtyihin arvioihin perustuvia kuntoutussuunnitelmia ja -suosituksia. Tarvittaessa teemme arvioita ja suosituksia erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden saamiseksi. Joissakin yksiköissämme tarjoamme myös puheterapiakuntoutusta.

Asiakasmaksut

Laskutamme potilailta poliklinikkamaksun tai sarjahoitomaksun. Myös vastaanottokäynnin korvaavista etävastaanotoista laskutetaan asiakasmaksu. Osastolla olevien potilaiden puheterapia sisältyy hoitopäivän hintaan. Alle 18-vuotiailta ei peritä poliklinikka- ja sarjahoitomaksua. Katso asiakasmaksut.

Toimipisteet

Puheterapeutit työskentelevät Majakkasairaalassa, T-sairaalassa, U-sairaalassa, Raision sairaalassa sekä Kaskenlinnan sairaalassa. Kutsukirjeessä ja sen mukana tulevassa karttaliitteessä kerrotaan vastaanoton sijainti ja puheterapeutin puhelinnumero. Ajanvaraus voidaan toteuttaa myös puhelimitse, jolloin saat vastaanoton tiedot suoraan puheterapeutilta.

Kuulumme Asiantuntijapalveluihin.