Hyppää pääsisältöön

Ravitsemusterapia

Avainsanat:

Ravitsemusterapia on ravitsemusterapeutin suunnittelemaa yksilöllistä ravitsemushoitoa, joka pohjautuu ravitsemus- ja lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön. Sen tarve nousee yleensä selkeimmin esiin silloin, kun yksilöllä on jokin ravitsemukseen vaikuttava perussairaus tai muu terveyshaaste, joka vaikuttaa syömiseen tavalla tai toisella.

Ravitsemushoito on tärkeä osa potilaan kokonaishoitoa. Oikea-aikainen ravitsemushoito edistää yksilön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä nopeuttaa sairauksista toipumista ja auttaa kestämään paremmin vakavien sairauksien hoitoja.

Ravitsemusterapiassa ravitsemusterapeutit arvioivat ruokavalion ravitsemuksellista riittävyyttä ja ravitsemustilaa sekä suunnittelevat, ohjaavat ja seuraavat eri sairauksiin liittyvien tilanteiden hoidossa tarvittavaa ravitsemushoitoa. Ravitsemusterapian tarkoituksena on edistää potilaan toipumista ja hyvinvointia sekä pärjäämistä ruokavaliohoitoa vaativan sairauden kanssa.

Ravitsemusterapiassa lähtökohtana on potilaan sairaustilanne, muu elämäntilanne ja nykyiset ruokailutottumukset, joiden pohjalta suunnitellaan sairauteen ja mahdollisimman helposti potilaan arkeen soveltuva ravitsemushoito. Ohjauksessa käydään läpi käytännönläheisesti ruokavalioon sopivien elintarvikkeiden ja erityisvalmisteiden valintaa ja päivän aterioiden koostamista niiden pohjalta. Ravitsemusterapeutti ohjeistaa tarvittaessa myös potilaan hoitoon osallistuvat muut tahot kuten läheiset, henkilökohtaiset avustajat, osastojen tai asumispalveluiden hoitajat sekä ruokapalveluista vastaavat. Ravitsemushoitoa seurataan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon erikoistunut ylempi korkeakoulututkinto.

Toimipisteet

Ravitsemusterapia, A-sairaala

A-sairaalassa ravitsemusterapeutin vastaanotto RA8E sijaitsee 1. kerroksessa, B-siivessä.

Ravitsemusterapia, T-sairaala

T-sairaalassa on ravitsemusterapeutin vastaanotto RA1E. Vastaanottohuone sijaitsee 2. kerros A-siivessä (Allergiayksikkö).

Ravitsemusterapia, U-sairaala

U-sairaalassa ravitsemusterapeuttien vastaanottohuoneet sijaitsevat kahdessa pisteessä.

Ravitsemusterapeutit, Salo

Salon sairaalassa on ravitsemusterapeutin vastaanotto RAS1E.